Bine ați venit la Instituția Prefectului - Județul Olt
Pagina principală  ·  Judeţul Olt  ·  Contact  ·  Declaraţii de avere şi interese  ·  Comunicate de presă  ·  E-mail  ·  Galerie foto  

  Institutia Prefectului

Despre Instituție
bar.gif
tree-T.gif Legislație
bar.gif
tree-T.gif Conducere
bar.gif
tree-T.gif Organizare
bar.gif
tree-T.gif Programe și strategii
bar.gif
tree-L.gif Rapoarte și studii

Informații de interes public
bar.gif
tree-T.gif Solicitare informații
bar.gif
tree-T.gif Buletin informativ
bar.gif
tree-T.gif Buget
bar.gif
tree-T.gif Bilanț
bar.gif
tree-T.gif Achiziții publice
bar.gif
tree-T.gif Declarații avere/interese
bar.gif
tree-L.gif Formulare tip

Contact
bar.gif
tree-T.gif Date de contact
bar.gif
tree-T.gif Relația cu presa
bar.gif
tree-T.gif Program de funcționare
bar.gif
tree-T.gif Program de audiențe
bar.gif
tree-L.gif Petiții

Transparența decizională

Apostila

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple

Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor

Situații de urgență

Comisii de specialitate

Informații Primării

som_downloads.gif Legături Utile

icon_poll.gif Statistici

  Sondaj
Ce parere aveti despre calitatea serviciilor institutiei noastre?

Foarte Bunã
Bunã
Lasã de DoritRezultate
Sondaje

Voturi 4011

  SOLVIT

  Ora

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor SimpleStrada Centura Basarabilor, nr. 8, Slatina, Olt,
Telefon: 0249 / 436 846, Fax: 0249 / 436 846
E-mail: spceeps@prefecturaolt.ro
Șef Serviciu - Comisar Șef de poliție Marica Constantin


Programări ONLINE

Program de lucru cu publicul – S.P.C.E.E.P.S. Slatina
Luni
8:30-16:30
Primiri cereri și eliberări documente
Marți
8:30- 16:30
Primiri cereri și eliberări documente
Miercuri
8:30-16:30
Primiri cereri și eliberări documente
Joi
8:30-18:30
Primiri cereri și eliberări documente
Vineri
8:30-16:30
Primiri cereri și eliberări documente
Telefon: 0755108782Program de audiențe
Marți
12:00-14:00
Șef Serviciu - Comisar Șef Marica Constantin
Joi
12:00-14:00
Șef Serviciu - Comisar Șef Marica Constantin

IMPORTANT
Având în vedere că în cazul tranzacțiilor efectuate prin internet banking (online) este nevoie de mai mult de 24 de ore pentru confirmarea tranzacției, în cazul pașapoartelor temporare, (acestea eliberându-se în aceeași zi în care se depune cererea), recomandăm cetățenilor să utilizeze modalități de plată a taxelor care să permită dovada plății la momentul depunerii cererii.

ELIBERARE ADEVERINȚE

OBȚINEREA ADEVERINȚEI REFERITOARE LA LIMITAREA EXERCITĂRII DREPTULUI LA LIBERĂ CIRCULAȚIE ÎN STRĂINĂTATE/ISTORIC PAȘAPOARTE

FORMULAR CERERE – LIBERĂ CIRCULAȚIE

FORMULAR CERERE – ISTORIC PAȘAPOARTE

Primește-ți pașaportul acasă!

Declarații de avere

Comunicate

Date privind obținerea pașaportului simplu electronic

Date privind obținerea pașaportului simplu temporar
Date privind obținerea pașaportului simplu electronic/temporar cu menționarea statului de domiciliu (CRDS)
Date privind (Re)Stabilirea domiciliului în România
Obținerea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare prin intermediul misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României în străinătate
Informații utile cetățenilor
Protecția datelor cu caracter personal
Domeniul Schengen
Anunț
Taxe și tarife
Formulare
Formular pentru eliberarea unui pașaport simplu
Formular pentru eliberarea unui pașaport simplu pentru minorul sub 14 ani
Formular acces date
Formular intervenție date
Formular consimțământ părinți
Declarații de avere și interese
Declarație
de avere
Declarație
de interese
Marica Constantin
Șef Serviciu
Declarație de avere
Declarație de interese
Ionel Mariana Florentina
Agent
Declarație de avere
Declarație de interese
Mitroi Constantin
Agent
Declarație de avere
Declarație de interese
Bocai Laurențiu Ovidiu
Agent
Declarație de avere
Declarație de interese
Pop Elena Magda
Ofițer
Declarație de avere
Declarație de interese
Ștefănescu Leonard Doru
Agent
Declarație de avere
Declarație de interese
Costea Neluș
Ofițer
Declarație de avere
Declarație de interese
Trocmaer Dragoș Marian
Ofițer
Declarație de avere
Declarație de interese
Lupu Costin Adelin
Subinspector
Declarație de avere
Declarație de interese


Declarații de avere 2016
Declarații de avere 2015
Declarații de avere 2014
Declarații de avere 2013
Declarații de avere 2012
Declarații de avere 2011
Declarații de avere 2010
Declarații de avere 2009
Declarații de avere 2008
Declarații de avere 2007

Date privind obținerea pașaportului simplu electronic/temporar cu menționarea statului de domiciliu (CRDS)


Acte necesare pentru eliberarea pașaportului temporar sau pașaportului electronic cu menționarea statului de domiciliu (CRDS):
Cererile pentru eliberarea pașaportului temporar sau pașaportului electronic cu menționarea statului de domiciliu se depun, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut domiciliul sau reședința.
Cererile trebuie însoțite de următoarele documente:
- pașaportul anterior(dacă acesta există);
- taxele aferente (vezi taxele afișate pentru pașapoartele temporare și electronice);
- certificate de stare civilă în original;
- documente eliberate de autoritățile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, care să ateste că a dobândit un dreptul de ședere în statul respectiv;
- două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 X 4,5 cm.
În cazul în care există diferențe între numele și prenumele înscrise în documentele prezentate și cele solicitate a fi înscrise în pașaportul temporar sau electronic, cu menționarea statului de domiciliu, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea mențiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.
La ridicarea pașaportului temporar sau electronic cu menționarea statului de domiciliu titularul este obligat să predea actul de identitate care atestă domiciliul în România.

Date privind (Re)Stabilirea domiciliului în România

Cetățeanul român care are domiciliul în străinătate își poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.
Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor de pe raza localității unde își stabilește domiciliul, o cerere pentru eliberarea cărții de identitate, care va face dovada domiciliului în România.

Informații utile cetățenilor

Atribuțiile Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simplecu privire la activitatea de eliberare și de evidență a pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare:
- soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare, în conformitate cu prevederile legii;
- administrează și gestionează Registrul Județean de evidență a pașapoartelor și valorifică datele cuprinse în acesta;
- asigură furnizarea permanentă, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, a informațiilor necesare actualizării Registrului național de evidență a pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare;
- organizează la nivelul județului gestionarea și controlul eliberării pașapoartelor;
- asigură soluționarea contestațiilor depuse la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.
- elibereaza adeverințe privind limitarea dreptului la libera circulație în străinătate la cererea titularului, care va prezenta cu această ocazie chitanța prin care se face dovada achitarii taxei consulare în valoare de 22 lei, plătită la Trezorerie.
Cetățenii români care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 248 / 2005 au garantat dreptul la libera circulație și, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, deținerea și folosirea unui pașaport în condițiile legii.

Pașaportul face dovada identității și cetățeniei titularului și îi dă dreptul de a ieși și de a intra în țară prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internațional de călători.
În străinătate, pașaportul dă dreptul titularului la asistență și protecție din partea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României.

Pașaportul este proprietatea statului român.

Tipurile de pașapoarte eliberate cetățenilor români în condițiile legii sunt: diplomatic, de serviciu, simplu electronic și simplu temporar.
Pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare se eliberează de Ministerul Administrației și Internelor, prin serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cetățenilor români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.
Pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare se păstrează de către titulari, care au obligația de a nu le înstrăina, cu excepția situațiilor în care documentele se rețin de autoritățile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.
Pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinții acestora, reprezentanții legali sau, după caz, de către însoțitori, atunci când minorii se deplasează în străinatate împreună cu alte persoane, în condițiile prezentei legi.

Pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare pot fi reținute numai de către organele de poliție, autoritățile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, precum și cele pentru evidența persoanelor, doar în cazul în care situația o impune, pentru exercitarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situații autoritățile care rețin pașapoartele au obligația să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că pașaportul a fost reținut, precum și motivele care au stat la baza acestei măsuri.


Valabilitatea pașapoartelor

Valabilitatea pașapoartelor simple electronice este stabilită dupa cum urmează:
 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 12 ani;
 5 ani pentru persoanele care au implinit vârsta de 12 ani

Valabilitatea pașapoartelor simple temporare este de 12 luni

Termenele de eliberare

Pașapoartele simple electronice se eliberează în 14 zile calendaristice.
Termenul pentru soluționarea cererilor de eliberare a pasapoartelor simple temporare, nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.

Eliberarea dovezilor privind dreptul de folosire a pașaportului:
- cererea formulată în scris de solicitant, care trebuie să cuprindă: nume, prenume, data și locul nașterii, domiciliul stabil, seria și numărul pașaportului și motivul pentru care solicită adeverința;
- copii ale pașaportului și actului de identitate;
- chitanța prin care face dovada achitării taxei consulare în valoare de 22 lei (RON) - (se poate achita la Trezorerie);

Protecția datelor cu caracter personal

1. Legislativ

  1. Legislația comunitară (acqiuis relevant)

- convenția de Implementare a Acordului Schengen – art.102-118-protecția datelor personale în SIS și art. 126-130 – protecția datelor cu caracter personal;
- convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
- directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European și Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la protecția persoanelor referitoare la procesarea datelor personale și la libera circulație a acestor date (OJ L 281, 23.11.1995, p.31);
- directiva 2002/58/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor și protecția intimității în sectorul comunicațiilor electronice;
- regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituțiile și organismele comunitare și la libera circulație a acestor date.

  1. Legislația internă

- l egea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date;
- legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
- legea nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

II. Definiții

- date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
- stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
- sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale sau geografice;
- operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
- persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
- terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
- destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
- date anonime – date care, datorită originii sau modalități specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

III. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Extras din legea nr. 677/2001

ART. 12 Informarea persoanei vizate
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

ART. 13 Dreptul de acces la date
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare științifică, dacă nu există, cel puțin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate și dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri față de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face și într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, și nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să își fi dat în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare științifică, precum și asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

ART. 14 Dreptul de intervenție asupra datelor
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

ART. 15 Dreptul de opoziție
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

ART. 16 Excepții
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) și ale art. 15 nu se aplică în cazul activităților prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfășurarea activităților menționate la art. 2 alin. (5).
(3) După încetarea situației care justifică aplicarea alin. (1) și (2) operatorii care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritățile publice țin evidența unor astfel de cazuri și informează periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluționare a lor.

ART. 17 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situații:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

ART. 18 Dreptul de a se adresa justiției
(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

CAP. 5 Confidențialitatea și securitatea prelucrărilor

ART. 19 Confidențialitatea prelucrărilor
Orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în care acționează în temeiul unei obligații legale. "

IV. Drepturi ale cetățenilor străini în ceea ce privește protecția datelor personale

Conform art.18 și 26 din Constituția României, republicată, cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor garantată de Constituție și de alte legi iar autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată, fără a face distincție între cetățenii români și străini.
De asemenea, legea cadru în domeniul protecție persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare) are ca scop garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice , în special a dreptului la viața intimă, familiară și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a face distincție între cetățenii români și străini. De asemenea, această lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române sau străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.(art.2 alin.6).
În acest context, în virtutea dispozițiilor legale indicate cadrul normativ intern asigură o protecție similară celor două categorii de persoane (cetățeni români și străini).

V. Plângeri adresate direct ANSPDCP

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritate publică, autonomă și independentă, cu personalitate juridică care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrării de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001.

Contact:
www.dataprotection.ro
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Tel: +40.318.059.211
Fax: +40.318.059.602
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Extras din Legea nr. 677/2001

Art. 25 Plângeri adresate autorității de supraveghere

(1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidența prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociație sau o fundație să îi reprezinte interesele.
(2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.
(3) În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent și ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către operator.
(4) În vederea soluționării plângerii, dacă apreciază că este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul și, dacă este cazul, persoana împuternicită sau asociația ori fundația care reprezintă interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente și memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5) Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicția temporară a prelucrării poate fi instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat luarea acestei măsuri.
(6) Decizia trebuie motivată și se comunică părților interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii.
(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea unora sau tuturor operațiunilor de prelucrare până la soluționarea plângerii în condițiile alin. (5).
(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanța competentă este Tribunalul Municipiului București. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanța poate dispune suspendarea prelucrării până la soluționarea plângerii de către autoritatea de supraveghere.
(10) Prevederile alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător și în situația în care autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârșirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.


Ce este important să cunoașteți despre datele cu caracter personal
Ce drepturi ai


Actualizat la: 04.01.2018  Programări online

Programări ONLINE PaşapoarteProgramări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizaţii (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

  Cine este conectat
Momentan există, 37 vizitator(i) și 0 membri online.

  Propuneri Cod Fiscal

  Pagini Vizitate
Avem
5842974
pagini vizitate din 12.07.2004

  Vizitatori
Am avut
vizitatori unici din 12.07.2004

  IP Info
IP

  Comunicate MAI

  Jurisprudența CEDO


  Harta OLT

  E-Dezbatere

  SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

  Ghișeul Unic
Ghişeul Unic pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri ale UE şi din alte surse

  Fonduri active

  Vremea în Slatina

  Propuneri
Colegiul Prefectural la dispoziţia cetăţenilor judeţului Olt

  PCUe
Instituția Prefectului - Județul Olt ˆ 2006

Pagină generată în: 0.06 secunde