Informatie de presa
Data: Thursday 20 November, 2008, 17:33:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 19 noiembrie 2008, orele 10:00, la sediul Instituției Prefectului - Județul Olt, sub conducerea domnului Prefect Ștefan Nicolae și în prezența domnului Silviu Ilinca, consilier guvernamental la Cancelaria Primului Ministru, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social – întâlnire cu reprezentanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza” filiala Olt, având ca temă: „Accesarea fondurilor structurale la nivelul județului Olt”.

      Din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza” a prezentat Locotenent – Colonel Constantin Enache. Acesta a precizat:
     - Revoluția din Decembrie 1989, precum și evoluția ulterioară a societății în direcția asigurării drepturilor democratice, inclusiv a dreptului la liberă asociere, au creat posibilitatea înființării de către cadrele militare în rezervă și în retragere a unor structuri asociative care să le apere interesele de orice natură și să-i reprezinte în societate;
     - Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, prima din țară, are 32.000 de membrii cotizanți, organizați în filiale județene și subfiliale locale pe baza principiului administrativ – teritorial, având sediul central în București;
     - organizația are personalitate juridică română de drept privat, este independentă, non-profit și deschisă, apolitică și de utilitate publică;
     - deviza adoptată de asociație este: “Patrie – Onoare – Demnitate”;
     - filiala Caracal, care este și organizația județeană Olt, are un rol foarte important la nivel național datorită numarului reprezentativ la nivelul cadrelor;
     - organizația județeană are în compunere două subfiliale, Slatina și Corabia, încă două fiind în curs de înființare – Balș și Drăgănești–Olt.
     Această structură reprezintă interesele unui număr de peste 2.000 de persoane (membrii de drept și familiile acestora), iar direcțiile de acțiune abordate de organizație sunt atât în domeniul cultural– educațional, cât și în domeniul social având colaborări foarte bune pe obiective de inters major, reciproc, cu alte instituții și organizații județene precum: Centrul Militar Județean, Cercul Militar, Asociația Veteranilor de Război, Cultul Eroilor, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.I.R.A, organele administrației publice municipale și județene, cu alte filiale din țară.
     În încheiere, domnul Locotenent – Colonel Constantin Enache, a spus că în peste 20 de state europene funcționează sindicate ale cadrelor militare în rezervă și cere sprijin ca și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă “Alexandru Ioan Cuza” să se regăsească într-un sindicat.
     Punctul doi al ordinii de zi: “Accesarea fondurilor structurale la nivelul județului Olt” a fost prezentat de doamna Molnar Viorica, șef Serviciu Verificare Plăți din cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. În prezentarea materialui, doamna Viorica Molnar, a spus că agenția, prin structurile din teritoriu, are ca obiectiv, alături de implementarea tehnică și financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) și acordarea de asistență informativă necesară în vederea accesării fondurilor europene post – aderare pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.
     În urma unor campanii de informare și mediatizare de către instituțiile descentralizate din teritoriu, începând cu luna martie, când s-au deschis sesiunile de depunere a proiectelor și până la data actuală, Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Olt, din 96 de proiecte înregistrate, au fost contractate 24 de proiecte cu o valoare de 15,6 milioane euro, iar 6 proiecte sunt în faza de verificare și selectare.
     În încheiere, doamna Viorica Molnar a făcut cunoscut faptul că APDRP organizează anual 6 sesiuni de depunere a proiectelor, iar la sfârșitul anului se desfășoara încă o sesiune de regularizare, în funcție de sumele rămase necontractate din cele 6 sesiuni anterioare. După care s-a trecut la discuții:
     - domnul Prefect Ștefan Nicolae a precizat că este necesară o explicare riguroasă a procesului de accesare, o mediatizare puternică, o atenție deosebită la implementare, existența unor cadre tinere specializate în programe IT, responsabilitatea solicitanților și nu în ultimul rând, ideea că pentru a obține o finanțare europeană, cei care îți dau banii trebuie convinși că gândești matematic și că nu vei ieși pe minus la decontul final;
     - domnul Ciobanu Florin, sindicatul Agrostar, a cerut imperativ ajutorarea țăranilor și a adus în discuție faptul că Agenția de Consultanță Agricolă nu-și face treaba, informația nu ajunge unde trebuie;
     - profesorul Barbu Ionel, sindicatul SIP, a insistat pe faptul că legislația în vigoare este deficitară și că accesarea fondurilor europene în mediul rural se face cu greutate;
     - domnul Untaru Gheorghe, Confederația Sindicatelor Democratice, a reiterat ideea că trebuie neapărat cheltuit ajutorul european pentru agricultură și turism pentru dotarea școlilor cu centrale termice, pentru stimularea pepinierelor. S-a arătat nemulțumit de faptul că nu există proiecte viabile și credibile, puține pliante, puțini oameni, lipsa materialelor concise, precum și contactarea defectuoasă a populației;
     - domnul Mărgărit Ilie, directorul UGIR, a spus că este nevoie de oameni specializați în accesarea fondurilor, constituiți în echipe cu sarcini precise.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=94