Informatie de presa
Data: Thursday 13 November, 2008, 07:27:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 12 noiembrie 2008, la sediul Instituției Prefectului - Județul Olt, sub conducerea domnului Prefect Ștefan Nicolae, a avut loc Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 5/2003.

     Domnul Luca Liviu, director Agenția Județeană de Prestații Sociale, a prezentat raportul privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece 2008 – 2009. Acordarea subvențiilor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2008 – 2009 dar și în ultimii ani a reprezentat o activitate de sprijin nemijlocit a familiilor foarte sărace, sărace sau cu venituri reduse pentru a-și asigura la nivelul decenței încălzirea locuinței.
     În temeiul OUG nr. 107/2006 se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne și combustibil petrolieri către 122 primării din mediul rural și urban. În perioada sezonului rece noiembrie 2008 – martie 2009 vor beneficia de aceste subvenții un număr de 78.554 beneficiari.
     În conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul OUG nr. 107/2006, beneficiarii de ajutor social primesc 58 de lei.
     Numărul de beneficiari de ajutoare sau subvenții pentru căldură se circumscrie următoarei situații:
     - încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri – 78.554;
     - venitul minim garantat – estimativ 7.300;
     - energie termică – până la data de 30.10.2008 – 3.815;
     - gaze naturale – până la data de 30.10.2008 – 8.018.
     Pentru lunile februarie și martie 2008 s-au acordat ajutoare suplimentare pentru încălzire conform OUG nr. 14/2008 pentru un număr mediu lunar de 8551 de beneficiari în sumă de 915.885 lei.
     Conform centralizatoarelor primite de la primării, situația cererilor aprobate pe tipuri de încălzire și localități până la data de 30.10.2008 este următoarea:
     a) gaze naturale:
     - Slatina – 4380;
     - Balș – 1596;
     - Drăgănești-Olt – 696;
     - Potcoava – 488;
     - Iancu-Jianu – 258;
     - Caracal – 143;
     - Pleșoiu – 133;
     - Cungrea – 19;
     - Colonești – 10.
     b) energie termică:
     - Caracal – 3.786;
     - Balș – 23;
     - Drăgănești-Olt – 6.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=91