Informatie de presa
Data: Tuesday 28 October, 2008, 13:17:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 28 octombrie 2008, la sediul Instituției Prefectului-Județul Olt a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social cu următoarea ordine de zi:

     1. Acțiunile și rezultatele obținute de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt privind gospodărirea resurselor de apă, protecția acestora împotriva epuizării și degradării.
     Domnul Ion Moisescu, Director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, a prezentat problemele esențiale privind gospodărirea resurselor de apă, precizând că protecția acestora împotriva epuizării și degradării nu se poate face fără o monitorizare atentă, corectă și permanentă a laturii cantitative și calitative a acestora.
     Monitorizarea cantitativă a resurselor de apă de suprafață și subterane, este efectuată în b.h. Olt inferior, din aria de competență a S.G.A. Olt, de o rețea de stații hidrometrice și hidrogeologice ce acoperă cea mai mare parte a județului Olt.
     În ce privește baza evaluării stării globale a apelor, la nivelul S.G.A. Slatina sânt monitorizate 9 secțiuni cu tip de monitoring de supraveghere, având frecvența de 12 ori pe an pentru indicatorii fizico-chimici la 5 secțiuni și de 6 ori pe an la 4 secțiuni, de 2 ori pe an pentru elementele biologice.
     Domnul director Ion Moisescu a mai spus că în ceea ce privește activitatea de apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, în luna iulie 2008, s-a desfășurat instruirea autorităților publice locale asupra gestionării situațiilor de urgență generate de inundații sau secetă. Începând cu data de 25 iulie 2008 a început monitorizarea fenomenului de secetă.
     Ca măsuri pentru atingerea stării bune și foarte bune a tuturor corpurilor de apă s-au recomandat următoarele măsuri:
     - exploatarea sistemelor amenajate astfel încât să se asigure debite minime pe râuri, necesare procesului de diluție al substanțelor poluante;
     - îmbunătățirea calității apei prin extinderea și realizarea de noi stații de epurare a apelor uzate orășenești;
     - îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării cauzate de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic;
     - întreținerea și păstrarea în condiții salubre a malurilorcursurilor de apă.
     2. Măsuri și acțiuni întreprinse de DMPS Olt pentru acordarea ajutorului de încălzire.
     Domnul Director Executiv al DMPS Olt, Radovan Velemir a prezentat un raport cu actele normative în baza cărora se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri în urma căruia vor beneficia de aceste subvenții 78554 cetățeni din mediul urban și rural. Pentru aceasta DMPS Olt a întreprins următoarele acțiuni:
     - a transmis în scris, prin fax și e-mail, actele normative, nivelul cuantumurilor și toată documentația necesară la cele 112 primării din județ;
     - a procesat aceste informații, urmând ca în timp util să solicite credite pentru fundamentarea acestor prestații;
     - ține o legătura permanentă cu reprezentanții primăriilor din județ, acordându-le consultanță de specialitate, informații utile și sprijin metodologic;
     - a publicat numeroase materiale în presa scrisă și videoprivind aceste tipuri de prestații.
     Domnul Prefect Ștefan Nicolae a recomandat expres DMPS Olt monitorizarea strictă a persoanelor care urmează să primească ajutorul pentru încălzirea locuinței.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=85