Informatie de presa
Data: Thursday 23 October, 2008, 16:01:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Azi, 23 octombrie 2008, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt sub conducerea domnului Prefect Ștefan Nicolae, a avut loc ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

     1. Acțiunile întreprinse de Direcția Generală a Finanțelor Publice Olt, în anul 2008 pentru creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.
     Doamna Elena Gherghina, director executiv, a prezentat problemele esențiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune:
     - bunurile mobile și imobile scoase la licitații sunt greu vandabile datorită gradului ridicat de uzură fizică și morală;
     - parte din bunurile imobile sechestrate la unitățile agricole reprezentând grajduri și alte construcții cu grad de uzură nu se poate valorifica;
     - instituirea unor sechestre pe bunurile unor societăți ar crea probleme sociale prin sistarea furnizării serviciilor de alimentare cu apă, încălzire și alte prestații către populație.
     Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
     - consolidarea procesului de descentralizare fiscală și simplificarea procedurilor de emitere a actelor administrative;
     - creșterea capacității administrative de colectare a impozitelor, taxelor si contribuțiilor sociale;
     - creșterea gradului de colectare la bugetul general consolidat;
     - reducerea arieratelor la toți contribuabilii și introducerea unor reguli stricte de executare silită;
     - îmbunătățirea conduitei morale a funcționarilor publici și creșterea profesionalismului acestora.
     2. Activitatea desfășurată și rezultatele obținute de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, în anul 2008.
     Domnul Inspector Șef Eugen Mitu a prezentat planurile de acțiune pentru îmbunătățirea activității, inclusiv probleme care necesită intervenția nivelului central:
     - spațiu insuficient pentru asigurarea micro-climatului și bunei desfășurări a activității;
     - posibilități reduse de motivare financiară a personalului;
     - reducerea veniturilor instituției o dată cu desființarea carnetelor de muncă.
     Probleme care necesită intervenția nivelului central:
     - legiferarea salarizării funcționarului public;
     - aprobarea statutului inspectorului de muncă;
     - elaborarea unei strategii naționale pe termen mediu și lung privind piața muncii.
     Prin Hotărârea nr. 10/2008 a Colegiului Prefectural Olt au fost aprobate rapoartele și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru realizarea Programului de dezvoltare economico-socială a județului Olt pe anul în curs, de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Olt și Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=83