Informatie de presa
Data: Thursday 25 September, 2008, 15:40:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 25 septembrie 2008, cu începere de la orele 10:00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

         1. Acțiunile întreprinse de Secția Gărzii Financiare Olt, în anul 2008 pentru prevenirea, descoperirea și combaterea actelor și faptelor de evaziune fiscală; a prezentat Comisar Șef Damian Tănăsescu.
         Din dezbaterile organizate în cadrul Colegiul Prefectural Olt s-au desprins următoarele aspecte esențiale cu privire la implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune:
         - personal insuficient în raport cu volumul și complexitatea sarcinilor, subdimensionarea mijloacelor de transport în raport cu cerințele tot mai mari și complexe din teritoriu;
         - antrenarea personalului operativ în activități administrative, îndeosebi în gestiune;
         - sistemul de salarizare nepotrivit cu cerințele posturilor.
         Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
         - orientarea activității spre identificarea și combaterea faptelor de evaziune și fraudă fiscală în domeniile specifice județului;
         - perfecționarea profesională a comisarilor;
         - perfecționarea sistemului informatic;
         2. Activitatea desfășurată și rezultatele obținute de către Inspectoratul de Poliție al Județului Olt, pe linia prevenirii și combaterii criminalității, în anul 2008; a prezentat Adjunctul Șefului Inspectoratului Ion Voicu.
         Din dezbaterile organizate în cadrul Colegiul Prefectural Olt s-au desprins următoarele aspecte esențiale cu privire la implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de către Inspectoratul de Poliție al Județului Olt:
         - lacune în pregătirea profesională și lipsa de experiență a unor polițiști din structurile de ordine publică, precum și slaba implicare a unor ofițeri de la Birourile de Poliție Rurală în îndrumarea și coordonarea activității posturilor de poliție locală;
         - activitatea de culegere a informațiilor și de supraveghere a persoanelor suspecte sub potențialul existent;
         - neacoperirea informativă a tuturor domeniilor vulnerabile comiterii infracțiunilor economico – financiare și corupției;
         - fonduri nealocate pentru construirea de posturi de poliție în comunele nou înființate;
         - necesarul de autovehicule este asigurat în proporție de doar 37%.
         Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
         - organizarea de acțiuni zonale cu implicarea tuturor posturilor de poliție de pe raza de competență în vederea prevenirii și combaterii fenomenelor infracționale;
         - culegerea de date și informații pe linia contrabandei cu produse accizabile și organizarea de acțiuni comune cu Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Craiova și Garda Financiară Olt în vederea contracarării fenomenului;
         - identificarea și anihilarea grupărilor infracționale care acționează pe raza județului Olt.
         Reorganizarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică și implicarea activă a polițiștilor de proximitate pentru reducerea numărului de infracțiuni stradale și crearea unui climat de securitate stradală.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=76