Informatie de presa
Data: Tuesday 16 September, 2008, 14:09:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Marți, 16 septembrie 2008, sub conducerea domnului prefect Ștefan Nicolae și a domnului subprefect Virgil Panduru, a avut loc ședința de instruire a primarilor și a secretarilor localităților din județ cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din 30 noiembrie 2008.

     La ședință au participat membrii Comisiei tehnice județene Olt cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale în domeniul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008 și reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente.
     În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 191/04.09.2008 privind componența Comisiei Tehnice Județene Olt cu atribuții în coordonarea și urmărirea sarcinilor ce revin autorităților publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în domeniului alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat.
     Prin Ordinul Prefectului nr. 192/04.09.2008 s-a constituit Grupul Tehnic de Lucru al Comisiei Tehnice Județene care va urmări și soluționa operativ problemele curente din circumscripția electorală.
     Numărul total al circumscripțiilor electorale este de 43, județul Olt fiind circumscripția electorală nr. 30.
     În cadrul ședinței au fost prezentate responsabilitățile pe care le au primarii în organizarea alegerilor din noiembrie 2008.
     În perioada următoare, primarii au atribuția de a delimita secțiile de votare; pentru organizarea alegerii Camerei Deputaților și a Senatului s-a înființat Registrul secțiilor de votare, administrat de către Autoritatea Electorală Permanentă.
     Listele electorale sunt permanente și suplimentare; primarii localităților au obligația de a întocmi listele electorale permanente pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral și comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorității Electorale Permanente care funcționează la nivelul județului. Registrul electoral reprezintă o bază de date centralizată în care sunt înscriși toți cetățenii români, inclusiv cei cu domiciliul sau reședința în străinătate, care au împlinit 18 ani, cu drept de vot.
     Listele electorale permanente se pun la dispoziția alegătorilor pentru consultare până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor.
     Împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite, a oricăror erori din liste se pot formula întămpinări care se soluționează de către primar, prin dispoziție, în cel mult 3 zile de la înregistrare.
     Copii de pe listele electorale permanente pot fi puse la dispoziția partidelor politice, a alianțelor politice și a alianțelor electorale prin grija primarilor.
     Aceștia au obligația de a stabili și de a asigura locuri speciale pentru afișajul electoral.
     Exercitarea dreptului de vot se va face numai pe baza actului de identitate și a cărții de alegător.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=71