Informatie de presa
Data: Wednesday 10 September, 2008, 19:18:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Miercuri, 10 septembrie 2008, sub conducerea domnului subprefect Marin Grigore, la sediul Instituției Prefectului-Județul Olt, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social.

     Temele aflate pe ordinea de zi au vizat modul de pregătire a unităților de învățământ preuniversitar din județul Olt pentru anul școlar 2008-2009 și măsurile întreprinse de Autoritatea de Sănătate Publică Olt pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în rândul tinerei generații din unitățile de învățământ preuniversitar.
     Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt au făcut precizări cu privire la situația asigurării cu personal didactic a rețelei de învățământ, stadiul realizării lucrărilor de investiții, reabilitări, reparații utilități, situația privind autorizațiile de funcționare și avizele sanitar-veterinare, asigurarea transportului școlar, asigurarea mobilierului necesar și a celorlalte dotări școlare, asigurarea achiziționării manualelor școlare și a rechizitelor școlare, asigurarea securității unităților de învățământ, stadiul acțiunilor de igienizare și aprovizionare cu combustibil a unităților de învățământ.
     Lucrări de investiții au fost realizate la un număr de 3 unități școlare, iar un alt număr de 13 unități sunt în curs de realizare. Au fost realizate reparații capitale în două unități, alte patru sunt în curs de realizare, iar lucrări de reabilitare au fost realizate în două instituții școlare.
     Dintr-un număr de 185 unități școlare cu personalitate juridică, 119 au obținut autorizații de funcționare și avize sanitar-veterinare.
     Inspectoratul Școlar Județean a venit în sprijinul elevilor ale căror condiții de deplasare de la domiciliu la școala sunt dificile, astfel că au mai fost achiziționate încă 26 de microbuze școlare, la nivelul județului Olt existând, în total, un număr de 76 microbuze destinate transportului elevilor.
     Unitățile școlare din rețeaua de învățământ a județului Olt beneficiază de mobilier pentru laboratoarele de informatică, grădinițele cu program prelungit fiind dotate cu paturi.
     Autoritatea de Sănătate Publică Județeană Olt a prezentat condițiile pe care nu le-au îndeplinit unitățile de învățământ care nu au obținut autorizații de funcționare, anume: lipsa sursei proprii de apă potabilă, iluminat natural sau artificial necorespunzător, grupuri sanitare necorespunzătoare, lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor solide, gard împrejmuitor incomplet sau inexistent.
     În vederea soluționării problemelor identificate, Autoritatea de Sănătate Publică Județeană Olt a făcut recomandări cu privire la amenajarea de surse proprii de apă, efectuarea de lucrări de asanare și dezinfecție a apei acolo unde probele recoltate au fost necorespunzătoare, efectuarea de reparații ale clădirilor, ale instalațiilor electrice, amenajarea de platforme betonate corespunzătoare pentru evacuarea reziduurilor solide, ș.a.
     În raportul întocmit de către Autoritatea de Sănătate Publică Județeană Olt cu privire la măsurile întreprinse pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în rândul tinerilor din învățământul preuniversitar, se precizează că există o tendință spre obezitate datorită unei alimentații dezechilibrate și a consumului în exces de produse fast-food.
     În cuprinsul acestui raport sunt prevăzute măsurile preventive care pot ajuta copilul predispus la obezitate: limitarea consumului de lichide carbogazoase îndulcite, evitarea alimentației de tip fast-food, activități fizice zilnice.
     Autoritatea de Sănătate Publică are rolul de a supraveghea modul de aplicare a legii 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar prin monitorizarea stării de sănătate a elevilor și de a promova acțiuni pentru un stil sănătos de viață.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=70