Informatie de presa
Data: Tuesday 09 September, 2008, 18:52:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Marți, 9 septembrie 2008, la sediul Consiliului Județean a avut loc ședința de instruire a reprezentanților consiliilor locale responsabili cu gestionarea ecarisării teritoriului, organizată de Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Olt.

     Obiectivul acestei întâlniri l-a constituit prezentarea Regulamentului Parlamentului și al Consiliului European nr. 1774/2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 273/10 octombrie 2002 și prezentarea obligațiilor ce revin consiliilor locale cu privire la neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ- teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.
     Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului European din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aceste subproduse trebuie să fie însoțite pe parcursul transportului de un document comercial sau de un certificat de sănătate. Aceste documente trebuie să conțină informații privind cantitatea, descrierea materialului și marcajul acestuia.
     Reprezentanții DSVSA Olt au prezentat condițiile prevăzute de legislația sanitară-veterinară, implicit cele prevăzute de normele europene cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea și folosirea sau eliminarea subproduselor de origine animală astfel încât să se evite orice risc pe care aceste produse îl pot prezenta pentru sănătatea animală sau publică.
     În cadrul acestei ședințe, au fost prezentate obigațiile consiliilor locale cu privire la deșeurile de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
     Astfel, consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul unității adminsitrativ- teritoriale respective pentru care nu se identifică proprietarul, au obligatia de a păstra evidențele veterinare, în cazul crescătorilor individuali de animale și al persoanelor fizice care nu sunt destinate activităților economice, au obigația de a-și asigura contractual serviciile unei unități de ecarisare autorizate.
     A fost prezentată procedura de înștiințare a consiliului local de către crescătorii individuali de animale cu privire la moartea animalelor; astfel, aceștia sunt obligați să anunțe în termen de 24 de ore consiliul local despre moartea animalelor, iar consiliul local urmează să anunțe de îndată unitatea de ecarisare.
     În situația în care nu pot fi transportate până la destinație sau până la punctul de oprire, neutralizarea deșeurilor se organizează de către consiliul local al unității administrativ- teritoriale pe raza căruia s-a produs evenimentul.
     În cazul încălcării legislației sanitare- veterinare sunt prevăzute sancțiuni ce se pot dispune împotriva celor care încalcă normele legale.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=69