Informație de presă
Data: Thursday 03 November, 2016, 15:06:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Instituția Prefectului – Județul Olt, cu sprijinul instituțiilor publice deconcentrate cu rol și competență în domeniu, anunță demararea unei campanii de informare în județ privind „Pachetul de servicii comunitare integrate“, pachet de servicii care are la bază metoda managementului de caz, lansat de Guvernul României în luna octombrie 2016.

     Prin această metodă, asistentul social lucrează împreună cu consilierul școlar sau mediatorul școlar, asistentul medical comunitar sau mediatorul sanitar, precum și cu furnizorii publici și privați de servicii sociale, ocupaționale, educaționale și medicale în scopul identificării nevoilor persoanelor vulnerabile și pentru a stabili planuri de intervenție.
     Aceste servicii sunt parte a Pachetului Integrat pentru Combaterea Sărăciei și a Strategiei Naționale pentru Incluziune Socială și Reducerea Sărăciei și vizează abordarea integrată a tuturor problemelor cu care se poate confrunta o persoană/familie vulnerabilă.
     Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei reprezintă și fundamentul setului de 47 de măsuri grupate în Pachetul Anti-sărăcie care a fost lansat de către Guvern la începutul acestui an.
     Acțiunea a fost sabilită urmare participării prefectului județului la conferința „Incluziune socială și Pachetul Anti-sărăcie“, desfășurată la Palatul Victoria, în data de 18 octombrie 2016, unde au fost prezentate rezultate de etapă și perspective de viitor pentru măsurile destinate combaterii sărăciei.
     În vederea pregătirii acestei campanii de informare, prefectul și subprefectul județului au avut o întâlnire preliminară cu reprezentanții instituțiilor publice deconcentrate cu rol și competență în domeniu, în cursul zilei de luni, 31 octombrie 2016.
     Astfel, întâlnirile vor fi organizate pe zone, la ele participând, pe de o parte, reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Olt, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, Inspectoratului Școlar Județean Olt, Direcției Generale de Asitență Socială și Protecția Copilului Olt, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, Direcției de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, pe de altă parte, asistenții sociali, mediatorii școlari, consilierii școlari, asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari din cadrul autorităților administrației publice locale și reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și agenților economici.
     Prima dezbatere a avot loc astăzi, 3 noiembrie 2016, începând cu ora 10.00, la Teatrul Național Caracal unde, în prezența subprefectului județului, au fost dezbătute măsurile adresate persoanelor vulnerabile, Pachetul Anti-sărăcie abordând integrat fenomenul sărăciei, în sensul în care își propune ca intervenția să opereze simultan pe mai multe planuri din domeniile social, educație, sănătate, ocupare, locuire și protecția drepturilor copiilor, nu doar pe un singur palier, întrucât realitatea din teren demonstrează că doar o abordare integrată poate produce efecte pozitive în societate. De asemenea, au fost prezentate măsurile active de stimulare a ocupării forței de muncă.
     La întâlnire, pe lângă reprezentanții instituțiilor publice deconcentrate, au participat și reprezentanți ai primăriilor din 20 de localități din zona Caracal.
     Întâlniri similare vor avea loc în toate zonele județului.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=550