Informație de presă
Data: Tuesday 20 September, 2016, 19:27:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate reprezintă o preocupare constantă pentru Instituția Prefectului - Județul Olt.

     Considerând că parteneriatul inter-instituțional poate conduce la eficientizarea activităților specifice, prefectul județului Olt a inițiat, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt și Inspectoratul Școlar Județean Olt, un proiect de promovare a sănătății, care include activități de educație și de promovare a unor schimbări comportamentale pentru un stil de viață sănătos.
     Desfășurat sub genericul „EU SUNT SĂNĂTOS! TU VREI SĂ FII SĂNĂTOS?“, parteneriatul se adresează elevilor din învățământul preuniversitar și are drept obiectiv general îmbunătățirea stării de sănătate, prin informare specializată și completă, desfășurându-se pe două direcții de acțiune:
 • Prevenirea efectelor negative ale consumului de alcool și tutun (învățământ gimnazial și liceal);
 • Educație pentru o poziție sănătoasă: ținuta corectă a corpului (învățământ primar).

     Pentru identificarea factorilor care influențează sau care pot influența consumul de tutun și alcool, astfel încât să se poată interveni aplicat pentru corectarea acestor obiceiuri nesănătoase, în cadrul primei acțiuni va fi aplicat și un chestionar de specialitate.
     Chestionarul, completat sub anonimat, cuprinde întrebări cheie în evaluarea situației amintite, astfel încât, pe baza informațiilor furnizate, se poate monitoriza tendința consumului de alcool și tutun în rândul tinerilor, cunoșterea acestui fenomen ducând la identificarea priorităților de acțiune în timp real.
     Obiectivele specifice ale parteneriatului sunt:
 • îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al elevilor, crearea de deprinderi sănătoase;
 • informarea elevilor privind importanța adoptării unui stil de viață sănătos;
 • încurajarea cadrelor didactice în alegerea educației pentru sănătate ca activitate extracurriculară și/sau opțională;
 • conștientizarea asupra efectelor negative ale consumului de alcool și tutun;
 • educația pentru o poziție sănătoasă – ținuta corectă a corpului;
 • identificarea factorilor care influențează sau care pot influența consumul de tutun și alcool la vârste fragede;
 • creșterea calității modului de aplicare a măsurilor preventive.
     Acțiunile se vor derula pe parcursul anului școlar 2016 – 2017 în unități de învățământ din toate zonele județului, atât din mediul urban, cât și din cel rural, grupul țintă fiind reprezentant de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceeal.
     Membrii echipei de proiect consideră că prin implementarea acestuia se vor obține rezultatele următoare:
 • reducerea consumului de alcool și tutun în rândul adolesenților;
 • cresterea gradului de informare cu privire la consecințele sociale și de sănătate ale consumului de alcool și tutun;
 • dezvoltarea abilităților de a se implica în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea în acest sens;
 • crearea unor alternative viabile la consumul de alcool și tutun prin atragerea elevilor în activităti de petrecere a timpului liber;
 • identificarea factorilor de risc implicați în consumul de tutun și alcool la vârste fragede;
 • adoptarea unei ținute corecte a corpului;
 • adoptarea unui comportament sănătos privind mișcarea zilnică susținută.
     Textul Parteneriatului poate fi consultat pe pagina de internet a Instituției Prefectului - Județul Olt, www.prefecturaolt.ro, secțiunea „Despre instituție“, subsecțiunea „Programe și strategii“, rubrica „Acorduri de Parteneriat“.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=544