Informatie de presa
Data: Thursday 26 June, 2008, 10:18:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Azi, 25.06.2008, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt, sub conducerea domnului subprefect Marin Grigore, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

     1. Raportul privind acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în anul 2008 de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt în gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă, protecția acestora împotriva epuizării și degradării și planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor pe anul 2008.
     2. Raportul privind activitatea desfășurată de către Agenția Județeană de Protecție a Mediului Olt și măsurile adoptate pentru asigurarea protecției mediului în anul 2008.
     3. Informare privind constituirea stocurilor de intervenție cu produse alimentare destinate persoanelor defavorizate.
     Raportul prezentat de către SGA Olt cuprinde o analiză de diagnostic a instituției prin care au fost puse în evidență aspectele pozitive, punctele slabe, oportunitățile și riscurile constatate în activitatea desfășurată.
     În cadrul aceluiași raport, s-a facut referire la actele de reglementare emise în perioada 1.01-31.05.2008, respectiv: avize, autorizații și notificări, precum și la lucrările de exploatare și întreținere ce se vor efectua în cursul anului 2008 la toate lucrările hidrotehnice din administrare și pe cursurile de apă.
     Agenția Județeană de Protecție a Mediului Olt a prezentat măsurile adoptate pentru asigurarea protecției mediului în anul 2008, respectiv: rezultatele obținute în autorizarea activităților economice și sociale, controlul conformării și managementul riscului, supravegherea calității factorilor de mediu, managementul deșeurilor și substanțelor chimice periculoase, proiecte derulate în colaborare cu parteneri străini, precum și cu celelalte servicii publice deconcentrate și autorități locale.
     Informațiile prezentate de către DADR au vizat fondurile financiare și cantitățile de alimente necesare categoriilor sociale cele mai defavorizate, conform normelor europene în vigoare.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=51