Informație de presă
Data: Wednesday 16 September, 2015, 16:18:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Cunoașterea, păstrarea și promovarea tradițiilor și valorilor culturii populare din județul Olt reprezintă pentru Instituția Prefectului – Județul Olt un factor important în dezvoltarea comunității și crearea unei imagini favorabile a județului ca destinație turistică.

     Plecând de la aceste deziderate ne-am propus realizarea unui document de prezentare, intitulat sugestiv: „Manifestări culturale permanente și instituții de cultură din județul Olt. Tradiții și obiceiuri pe meleaguri oltene.“
     Documentul va fi întocmit pe baza informațiilor puse la dispoziție de instituțiile de cultură din județ și va conține aspecte privind:
  • prezentarea generală a fiecărei instituții culturale (centre culturale, biblioteci, teatre, muzee etc);
  • manifestările culturale permanente (festivaluri locale, județene, naționale și internaționale, stagii teatrale etc);
  • tradiții și obiceiuri (iordănitul, păzitul fântânilor, meșteșuguri populare, bucătărie oltenească etc)
     Această acțiune se derulează în cadul proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor culturale ca produs turistic al județului Olt“, prin implementarea acestuia Instituția Prefectului dorind asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogățiile sale culturale și de patrimoniu să fie, în egală măsură, apreciate în prezent și păstrate pentru generațiile viitoare.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=471