Informație de presă
Data: Monday 02 March, 2015, 13:23:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie obligații fundamentale ale autorităților administrației publice locale.
     În temeiul OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificată și completată, prefectul județului Olt, în calitate de președinte al CJSU, a solicitat astăzi primarilor, în calitatea lor de președinți ai CLSU, să asigure:

  • măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
  • măsurile corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului;
  • prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni;
  • realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
  • curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile;
  • organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților;
  • curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor;
  • respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în piețele agroalimentare, în târguri și oboare;
  • amenajarea potrivit planului urbanistic general și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
  • păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane și în celelalte unități de cultură și sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local.
     În acest sens, se impune întocmirea/reactualizarea unui plan de măsuri, cu obiective și termene concrete, care să asigure respectarea prevederilor legale mai sus menționate, de către autoritățile administrației publice locale.
     Toate aceste acțiuni de utilitate și interes local, desfășurate sub organizarea autorităților administrației publice locale, vor contribui la siguranța și sănătatea populației.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=414