Informație de presă
Data: Monday 29 September, 2014, 09:02:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Vă adresăm invitația de a participa la ședința Colegiului Prefectural care va avea loc în data de 29.09.2014, ora 09ºº, în sala de videoconferințe a Instituției Prefectului – Județul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Activități desfășurate de Direcția pentru Cultură Olt pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național din județul Olt – protejarea monumentelor istorice și de for public, a siturilor istorice, urbanistice și arheologice precum și protejarea patrimoniului cultural mobil și imobil.

  2.      Prezintă: Domnul Director executiv Iorga Gheorghe -  Direcția pentru Cultură Olt
  3. Stadiul implementării - Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Situația solurilor din punctul de vedere al claselor de calitate la nivelul județului Olt.

  4.      Prezintă: Domnul Director Rotea Constantin - Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice
  5. Controlul calității semințelor și materialului săditor în vederea cerificării finale prin prelevarea de eșantioane și eliberarea documentelor oficiale. Asigurarea necesarului de sămânță certificată pentru Campania de însămânțare din toamna anului 2014.

  6.      Prezintă: Domnul Director executiv Petcu Adrian - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt
  7. Prezentarea situației actualizate privind eliberarea autorizației  sanitare de funcționare pentru unitățile școlare.

  8.      Prezintă: Doamna Director executiv Diaconescu Victorița - Direcția de Sănătate Publică Olt
  9. Diverse.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=375