Informație de presă
Data: Friday 05 September, 2014, 14:08:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     În perioada  08.09.2014 - 23.09.2014 persoanele interesate să fie înscrise în lista cu juriști sau în lista cu alte persoane cu o reputație bună în localitate, din rândul cărora vor fi desemnați președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2014, pot depune cereri în acest sens la Instituția Prefectului – Județul Olt, cu sediul în Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza nr. 12A.

     Cererile în format tipizat se pot procura de la sediul Instituției Prefectului Județului Olt sau pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.prefecturaolt.ro la secțiunea “Alegeri Prezidențiale 2014”
     Programul de depunere a cererilor:
  • Luni – Joi: 08.30 – 16.00;
  • Vineri: 08.30 – 13.00.
     Menționăm că depunerea acestor cereri se face în baza art.21 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României republicată, cu modificările și completărule ulterioare și a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr.15/2013 privind întocmirea și avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora.
     Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
  1. declarația pe propria răspundere (model tipizat ce poate fi descărcat de pe site-ul instituției www.prefecturaolt.ro la secțiunea „Alegeri Prezidențiale 2014”;
  2. copie act de studii (diplomă de licență sau adeverință care atestă promovarea examenului de licență pentru juriști, iar în cazul persoanelor cu o bună reputație în localitate, copia actului de studii care atestă că au cel puțin învățământul general obligatoriu);
  3. copie act de identitate.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=369