Informație de presă
Data: Thursday 04 September, 2014, 09:30:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului de învățământ în anul școlar 2014-2015, prefectul județului Olt a supus atenției astăzi, 03.09.2014, autorităților administrației publice locale următoarele:

     - luarea măsurilor necesare pentru respectarea normelor de igienă și sănătate publică (sursă proprie de apă potabilă sau apă care respectă parametrii de potabilitate, grupuri sanitare corespunzătoare, curățare, dezinsecție, deratizare etc);
     - asigurarea combustibilului necesar încălzirii spațiilor școlare pentru sezonul rece, precum și a funcționării la parametrii optimi a instalațiilor de încălzire și a dotării corespunzătoare a sălilor de curs (instalații de iluminat, mobilier corespunzător etc) și lucrări de reparații ale clădirilor, acolo unde este cazul;
     - posibilitatea, acolo unde este cazul, delimitării terenului aferent unităților de învățământ cu gard împrejmuitor;
     - verificarea funcționării normale a instalațiilor electrice și a celor de gaze naturale, acolo unde este cazul;
     - asigurarea sistemelor de alarmare, a stingătoarelor și a căilor de evacuare în cazul producerii unui incendiu sau altor pericole;
     - luarea oricăror altor măsuri necesare pentru buna desfășurarea a procesului de învățământ.
     Totodată, s-a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt și Inspectoratului Școlar Județean Olt, ca până la data de 09.09.2014, să întocmească Planul de măsuri privind asigurarea protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic în județul Olt pentru anul școlar 2014-2015 și luarea măsurilor necesare pentru ca manifestările prilejuite de deschiderea noului an școlar să se desfășoare în condiții de siguranță și ordine publică, fără incidente.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=368