Informație de presă
Data: Tuesday 02 September, 2014, 13:40:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Astăzi, 02.09.2014, prefectul județului Olt, domnul Petre-Silviu Neacșu a semnat Protocolul de colaborare între Instituția Prefectului - Județul Olt și Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova privind Schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenționate“, instituită prin proiectul „Locuri de muncă pentru TINEri în București și regiunea Sud Vest“, ID 143466.

     Obiectivul Protocolului îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituții mai sus amintite în sensul promovării informațiilor privind Schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenționate“, instituită prin proiectul „Locuri de muncă pentru TINEri în București și regiunea Sud Vest“, ID 143466, privind dezvoltarea IMM-urilor și a aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenți ai unei instituții de învățământ secundar și terțiar în 2014, aflați în tranziție de la școală la viața activă, prin învățarea la locul de muncă și subvenționarea locurilor de muncă în vederea creșterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integrați la primul loc de muncă, după absolvire.
     Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Domeniul Major de Intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă.
     Prin absolvenți ai unei instituții de învățământ secundar se înțeleg absolvenții cu certificat de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverință bacalaureat, precum și absolvenții cu certificat de absolvire ai școlilor de arte și meserii, școli profesionale. Prin absolvenți ai unei instituții de învățământ terțiar se înțeleg absolvenții de studii superioare cu certificat de licență/master/doctorat cu sau fără diplomă de licență/master/doctorat.
     Ajutorul de minimis se acordă angajaților prin intermediul IMM-urilor:
      sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajații noi în limita a 1575 lei/lună pentru studii medii și 2328 lei/lună pentru studii superioare, pe o perioadă de minim 6 luni și maxim 12 luni. Valoarea maximă a subvenției acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii și 1300 lei/lună pentru studii superioare;
      numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenționării, în funcție de categoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:
     - pentru microîntreprinderi - 3 locuri de muncă nou create (posturi);
     - pentru întreprinderile mijlocii -7 locuri de muncă nou create (posturi);
     - pentru întreprinderile medii - 15 locuri de muncă nou create (posturi).
     În vederea promovării obiectivului programului privind Schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenționate“, instituită prin proiectul „Locuri de muncă pentru TINEri în București și regiunea Sud Vest“, ID 143466, prefectul județului Olt va avea, în cursul zilei de mâine, 03.09.2014, o întâlnire cu reprezentanții Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt și Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Olt.
     Detalii privind această schemă pot fi obținute pe site-ul OTIMMC Craiova www.otimmc.ro, telefon 0251.510785.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=367