Informație de presă
Data: Wednesday 08 January, 2014, 19:42:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

      Pentru conducerea unitară, eficientă și armonizată a serviciilor publice deconcentrate din județ, Prefectul Județului Olt a emis Ordinul nr. 4/08.01.2014 prin care a fost stabilit un set de responsabilități pentru aceste structuri ministeriale sau guvernamentale organizate în teritoriu.

     Astfel, conducătorii acestor instituții vor transmite lunar Instituției Prefectului sinteza activității, conform obiectivelor din Programul de Guvernare, vor prezenta graficul controalelor tematice și vor comunica problemele cu care se confruntă în desfășurarea  acțiunilor prevăzute în programele proprii.
     De asemenea, vor fi comunicate toate deplasările șefilor serviciilor deconcentrate și ale înlocuitorilor acestora, precum și vizitele oficiale efectuate la instituțiile din județ de către reprezentanți ai ministerelor, Guvernului și delegați din străinătate;
     Totodată în vederea cunoașterii unor eventuale probleme cu care se confruntă autoritățile administrației publice locale în relația cu serviciile publice deconcentrate, prefectul județului Olt a solicitat punctul de vedere al primarilor referitor la colaborarea cu aceste instituții.
     Termenul de răspuns a fost stabilit pentru data de 15 ianuarie 2014 urmând ca, în baza celor transmise de către reprezentanții comunităților locale și a analizei fiecărui caz în parte, să fie identificate soluții de remediere.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=319