Informațe de presă
Data: Thursday 30 May, 2013, 14:37:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

      Ieri, 29 mai 2013, orele 11.30, la sediul Instituției Prefectului - Județul Olt a avut loc masa rotundă în cadrul proiectului „Programe eficiente pentru integrarea/incluziunea activă a romilor în Sud-Estul Europei”, „PAIRS - Effective Programmes for the Active Integration/Inclusion of the Roma in South-East Europe”, finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, axa prioritară - Dezvoltarea sinergiilor transnaționale pentru zonele cu potențial de dezvoltare.

     Partenerii acestui proiect sunt: România (Agenția Națională pentru Romi, Agenția de Dezvoltare Comunitară ,,Împreună”); Ungaria (Ministry of Public Administration and Justice, Office of the minister of state for social inclusion, Hungarian Maltese Charity Service); Bulgaria (Foundation Open Society Institute - Sofia, AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues); Italia (Ce.A.S. Centro Ambrosiano di Solidarieta ONLUS, Municipality of Ferrara, Opera Nomadi); Slovacia (Kosice Self governing Region, Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, ETP Slovakia - Center for Sustainable Development); Albania (Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities, Malteser Helps in Albania, TEULEDA - Local Economic Development Agency, Shkoder); Serbia (Housing Center, Housing Development Center for Socially Vulnerable Groups); Ucraina (Malteser Charity Organization in Beregovo Region).
     Obiectivul general al proiectului vizează colectarea de practici pozitive în domeniul incluziunii romilor și elaborarea, pe marginea acestora, de recomandări pentru politici publice și programarea financiară 2014-2020.
     Vizita de studiu a echipei PAIRS în România în perioada 28 – 30 mai 2013  a inclus o vizită în Județul Olt. Ședința de lucru a fost deschisă de domnul subprefect Emil Marinescu. La discuții au luat parte directorul Cancelariei Prefectului, domnul Dan Stoichicescu, alături de reprezentantul Biroului Județean pentru Romi, Cristina Mihai și mediatorii din domeniile educație și sănătate din Corabia, respectiv Iancu Jianu.
     Aici au fost aduse în discuție statistici referitoare la populația județului Olt, respectiv comunitatea de romi, numărul experților romi angajați în instituțiile de stat, precum și stadiul de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2011-2020.
     Agenda zilei a inclus și vizita delegației în comunitățile de romi din Drăgănești Olt și Grădinari, unde s-au purtat discuții cu primarii celor două localități, fiind trecute în revistă problemele cu care se confruntă localitățile (lipsa locurilor de muncă, migrația populației, lipsa resurselor financiare) precum și soluții care ar putea schimba în bine situația existentă.
     Edilii și-au exprimat intenția unor viitoare colaborări cu fiecare dintre țările participante, reprezentanții delegației PAIRS propunând un schimb de informații cu cele două autorități locale.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=286