Informație de presă
Data: Tuesday 28 May, 2013, 16:24:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

      Mâine, 29 mai 2013, orele 11.30, la sediul Instituției Prefectului Județul Olt va avea loc masa rotunda în cadrul proiectului „Programe eficiente pentru integrarea/incluziunea activă a romilor în Sud-Estul Europei”, „PAIRS - Effective Programmes for the Active Integration/Inclusion of the Roma in South-East Europe”, finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, axa prioritară - Dezvoltarea singergiilor transnaționale pentru zonele cu potențial de dezvoltare.

     Partenerii acestui proiect sunt:
 • România (Agenția Națională pentru Romi, Agenția de Dezvoltare Comunitară ,,Împreună”);
 • Ungaria (Ministry of Public Administration and Justice, Office of the minister of state for social inclusion, Hungarian Maltese Charity Service);
 • Bulgaria (Foundation Open Society Institute - Sofia, AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues);
 • Italia (Ce.A.S. Centro Ambrosiano di Solidarieta ONLUS, Municipality of Ferrara, Opera Nomadi);
 • Slovacia (Kosice Self governing Region, Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, ETP Slovakia - Center for Sustainable Development);
 • Albania (Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities, Malteser Helps in Albania, TEULEDA - Local Economic Development Agency, Shkoder);
 •  Serbia (Housing Center, Housing Development Center for Socially Vulnerable Groups);
 • Ucraina (Malteser Charity Organization in Beregovo Region).
     Obiectivul general al proiectului vizează colectarea de practici pozitive în domeniul incluziunii romilor și elaborarea, pe marginea acestora, de recomandări pentru politici publice și programarea financiară 2014-2020.
Rezultate preconizate în urma derulării proiectului:
 • un set de studii de caz asupra practicilor pozitive/negative identificate în proiecte de incluziune socială a romilor;
 • un set de instrumente transferabile cristalizate din practicile pozitive identificate;
 • un set de planuri de acțiune pentru adoptarea acestor instrumente la nivel local;
 • rapoarte naționale privind factorii de succes/eșec în ceea ce privește programele pentru romi;
 • un set de repoarte ale vizitelor de studiu;
 • Rețea transnațională de practicieni;
 • un set de recomandări la nivel european/național privind programarea financiară a fondurilor europene 2014-2020.
     Deschiderea proiectului a avut loc la Budapesta, în data de 28 septembrie 2012 și are o durata de 24 luni. Vizita de studiu a echipei PAIRS în România in perioada 28 – 30 mai 2013 include: Romano Butiq – proiectul „Primul Muzeu al Culturii Romilor”, Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Județul Olt, Agenția Națională pentru Romi.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=283