Informatie de presa
Data: Wednesday 30 April, 2008, 14:15:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Azi, 30 aprilie 2008, sub conducerea domnului subprefect Marin Grigore, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:

     1. Acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în anul 2008 de către Direcția de Muncă și Pretecție Socială Olt în domeniile asistenței sociale, politicilor familiale, parteneriatului social și legislația muncii.
     2. Activitatea desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate Olt în asigurarea serviciilor medicale pe anul 2008.
     Reprezentanții celor două instituții au prezentat activitățile desfășurate în anul 2008 și rezultatele obținute în perioada de raportare. Din prezentarea făcută de domnul director Velemir Radovan a rezultat interesul privind eficientizarea activității desfășurate de instituție, asigurarea unor relații de colaborare cu actorii sociali implicați în problematica asistenței sociale și creșterea performanțelor personalului. Totodată au fost puse în evidență și unele greutăți cum ar fi legislația fragmentară, lipsa personalului calificat responsabil cu problemele de asistență socială din primării, lipsa unor servicii de asistență socială desfășurate de către O.N.G.- uri pentru grupuri sociale vulnerabile. Referitor la activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Olt, în perioada de raportare a urmărit:
     - acoperirea necesarului de servicii medicale la nivel județean;
     - monitorizarea consumului de medicamente, urmărindu-se asigurarea eliberării medicamentelor compensate și gratuite, în mod continuu;
     - evaluarea gradului de satisfacție a asiguraților, privind calitatea serviciilor oferite de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S. – Olt.
     Totodată, au fost evidențiate unele nemulțumiri și sesizări venite din partea contribuabililor, privind timpii mari de așteptare în depunerea declarațiilor lunare și în eliberarea și dovedirea calității de asigurat.
     Lipsa medicilor specialiști pentru anumite domenii cum ar fi :
     - endocrinologie;
     - diabet zaharat;
     - boli de nutriție, precum și alte specialități pentru care C.A.S. Olt are încheiate contracte dar nu la nivelul necesarului de servicii medicale clinice.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=28