Informatie de presa
Data: Tuesday 24 April, 2012, 15:45:
Topic: Știri


      Informație de presă

     Ședința de Dialog civic de astăzi, 24.04.2012, orele 11:00, de la Instituția Prefectului județul Olt, s-a desfășurat în prezența domnului subprefect Jenel COPILĂU, având pe ordinea de zi:
     Activitatea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt în domeniul incluziunii sociale desfășurată în primul trimestru al anului 2012.

     Doamna Florența Roșianu, director executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, a prezentat materialul ședinței.
     În trimestrul I 2012 principalele acțiuni ale Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Socială Olt în domeniul incluziunii sociale au vizat acordarea beneficiilor sociale prevăzute de legislația în vigoare și activități de asistență socială, monitorizare și inspecție socială.
     În perioada analizată au fost desfășurate activități de acreditare și inspecție socială în domeniul protecției drepturilor copilului și în domeniul persoanelor vârstnice.
     Activitățile desfășurate în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice au fost următoarele:
     - acreditarea de către Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judetului Olt a Centrului de Asistența Medico-Socială Caracal
  •      eliberarea unui atestat de îngrijire la domiciliu (în conformitate cu art. 13 din legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, primariile pot plăti îngrijitori ai persoanelor vârstnice dependente, acestea fiind atestate de către instituția noastră).
  •      monitorizarea numărului de beneficiari și a serviciilor oferite de către furnizorii acreditați la nivelul județului Olt, respectiv:
    •      Căminele pentru persoane vârstnice din cadrul DGASPC Olt de la Băbiciu (10 beneficiari pe trim.I 2012), Slatina (86 beneficiari pe trim.I 2012), Spineni (34 beneficiari pe trim.I 2012) și Fălcoiu (44 beneficiari pe trim.I 2012). În aceste centre se oferă servicii de găzduire pe perioada nedeterminată, asistența medicală și îngrijire, socializare și petrecerea timpului liber pentru persoanele care nu pot fi îngrijite de propria familie. Cheltuielile de funcționarea în primul trimestru pentru aceste centre fiind de 605.931 lei, din care 226.073 contribuții proprii ale beneficiarilor.
    •      Centrele de Asistență Medico-Socială de la Caracal și Corabia în care se oferă, pe o perioadă determinată, servicii de gazduire, asistență medicală și îngrijire, suport emoțional și după caz, consiliere psihologică. În trimestrul I 2012 au beneficiat de serviciille acestor centre un numar de  93 de beneficiari (57 la CAMS Caracal si 36 la CAMS Corabia).
    •      Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Slatina de la nivelul DGASPC Olt care acordă servicii de zi pentru persoane vârstnice neinstituționalizate, respectiv socializare și petrecerea timpului liber, consiliere psihologică (80 beneficiari pe trim.I 2012). Cheltuielile de funcționare în primul trimestru pentru acest centru fiind de 135.950 lei.
    •      Clubul Pensionarilor din cadrul Primariei Slatina care acordă servicii de socializarea și petrecerea timpului liber (80 de beneficiari in trimestru I 2012).

     La discuții domnul Florea Mitroi, președintele Comitetului Județean pentru Persoane Vârstnice, s-a declarat mulțumit de materialul prezentat și a cerut atât găsirea unor noi locații sociale pentru persoanele vârstnice cât și creșterea numărului de locuri în centrele și căminele pentru bătrâni.
     Domnul subprefect, Jenel Copilău, la finalul ședinței, s-a referit la lipsa grijei și atenția redusă pe care autoritățile județene le manifestă față de persoanele vârstnice și a recomandat, pe lângă îmbunătățirea condițiilor în centrele de la Băbiciu și Fălcoiu, o implementare corectă a politicilor de investiții și dezvoltare în județul nostru.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=254