Informatie de presa
Data: Tuesday 27 March, 2012, 16:39:
Topic: Știri


      Informație de presă

     Subprefectul Județului Olt, domnul Jenel Copilău a condus ședința Colegiului Prefectural de astăzi 27.03.2012 care a avut pe ordinea de zi:
     Activități desfășurate în vederea combaterii fenomenului de evaziune fiscală și a traficului ilicit cu produse accizabile în anul 2012.

     În conformitate cu obiectivele stabilite la nivel național prin Programul de  guvernare pentru perioada 2009 - 2012, referitoare la creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului, combaterea infracționalității, a criminalității transfrontaliere, combaterea traficului și consumului de droguri, precum și cu Programul sectorial antifraudă, lupta împotriva fraudei, corupției, spălării banilor și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, în perioada analizată,  Inspectoratul de Poliție Județean Olt, Direcția Generală a Finanțelor Publice Olt, Garda Financiară Olt, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Olt cu atribuții în domeniu au acționat pentru asigurarea unui climat de afaceri curat, cu accent pe combaterea evaziunii fiscale, traficului și comerțului ilicit cu produse accizabile, precum și în celelalte domenii de activitate.
     Astfel, în baza planurilor de acțiune inițiate de către instituțiile menționate mai sus, s-a acționat și se acționează în continuare pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților ce se comit în domeniul producerii, achiziționării, depozitării și comercializării alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor petroliere, comerțului cu flori și produse agroalimentare.
     Totodată, în perioada analizată, s-a acționat pentru combaterea fenomenului infracțional și a formelor de manifestare și în alte domenii  de activitate economico-financiare în vederea stabilirii unor măsuri eficiente de contracarare a infracționalității specifice (construcții și materiale de construcții, transporturi, materiale neferoase etc.).
     Și în perioada imediat următoare, se impune identificarea unor soluții optime și  adaptarea capacității de acțiune în scopul realizării obiectivelor și sarcinilor stabilite în programele manageriale, prin combaterea fenomenului marii criminalități economico-financiare, ce poate afecta siguranța  mediului de afaceri generând importante prejudicii bugetului de stat.
     Grupul de Lucru Operațional, constituit la nivel județean în anul 2010, în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală, este format din reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniu, respectiv D.G.F.P. Olt, Garda Financiară – Secția Olt, S.I.P.I. Olt, Direcția Județeană de Informații Olt, etc.
     În anul 2012 s-au organizat o serie de acțiuni pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniile prioritare stabilite prin H.C.S.A.T. nr. 69/2010. În cadrul întâlnirilor de lucru ale Grupului, lunare, au fost dezbătute dificultățile cu care se confruntă fiecare structură și s-au stabilit direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.
     De asemenea, au fost organizate și desfășurate activități preventive, în baza datelor și informațiilor deținute, solicitându-se structurilor de analiză  informațiile operaționale necesare. O atenție deosebită a fost acordată antreprizei criminale, astfel încât să se destructureze întreaga rețea infracțională, atât din punct de vedere al membrilor acesteia, cât și din punct de vedere al resurselor financiare.
     În încheierea ședinței domnul Subprefect, Jenel Copilău, s-a declarat mulțumit de felul cum a fost întocmit materialul comun și a supus la vot Raportul de activități desfășurate în vederea combaterii fenomenului de evaziune fiscală și a traficului ilicit cu produse accizabile în anul 2012, acesta fiind votat în unanimitate.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=251