Informatie de presa
Data: Tuesday 27 September, 2011, 16:23:
Topic: Știri


      Informație de presă

     Astăzi, 27.09.2011, orele 11:00 la Instituția Prefectului județul Olt, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural la nivelul județului Olt, având pe ordinea de zi:

     Măsuri în vederea eliminării violențelor din școli și din jurul acestora în anul școlar 2011-2012.  
     Ședința a fost condusă de către prefectul județului nostru, domnul Leonid Moisiu. La ședință a participat și subprefectul județului Olt, domnul Jenel Copilău.
     Inspectoratul Școlar Județean Olt,  prin doamna Gianina Pîrvu a prezentat materialul ședinței.
     Violența sub forma agresiunii, abuzului și maltratării este o problemă socială cu care se confruntă majoritatea societăților contemporane. Manifestarea repetată a unor comportamente violente în spațiul școlii, este cu atât mai gravă cu cât acesta reprezintă mediul în care elevul trebuie să beneficieze de educație, de exemple pozitive, de securitate, și este instituția cu una din cele mai importante funcții în procesul de socializare.
     Fenomenul violenței școlare, deși s-a manifestat de timpuriu, a făcut obiectul unor preocupări serioase (din partea oamenilor de știință, a instituțiilor oficiale, agențiilor de asistență socială etc.) abia începând cu câteva decenii în urmă. Studierea acesteia se loveste de multiple impedimente, iar o evaluare cât mai exactă a dimensiunii sale presupune, chiar și în prezent, o operațiune extrem de dificilă.
     Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenție violenței, contribuind la creșterea interesului public față de violența școlară.
     În România, o serie de organisme guvernamentale și nonguvernamentele au încercat să abordeze acest fenomen, însă o imagine globală a acestuia este greu de realizat.
     A aborda fenomenul violenței în mediul școlar provoacă inevitabil lungi și pasionante dezbateri asupra definiței și chiar a termenului violență. În afara problematicii violenței școlare , se au în vedere trei convingeri:
     - nici o școală nu poate pretinde că nu se confruntă cu fenomenul violenței, chiar dacă unele dintre ele sunt mai interesate de această problemă decât altele;
     - a preveni aceste fenomene ține și de capacitatea de sistematizare și de proiectare a acțiunilor educative ale fiecărei instituții în parte
     - școala nu poate și nici nu trebuie să răspundă singură acestor fenomene calificate drept violente; ea trebuie să stabilească permanent contacte cu partenerii locali care să-și asume deopotrivă aceste probleme.
     Școala, prin misiunea pe care și-o propune, trebuie să asigure securitatea fizică, psihică și morală a elevilor. Pentru a putea preîntâmpina și dezarma un comportament violent în școală trebuie mai întâi să clarificăm și să înțelegem conceptul de violență, să aflăm cauzele acesteia și, în final, să fie concepute măsurile de combatere și prevenire.
     Importantă rămâne atitudinea celor implicați în actul instructiv-educativ, al conducatorilor de școală, la toate nivelurile, o atitudine ce o dorim activă, transformatoare!


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=237