Informatie de presa
Data: Thursday 17 April, 2008, 16:25:
Topic: Știri


Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Azi, 16 aprilie 2008, la sediul Instituției Prefectului - Județul Olt, sub conducerea domnului subprefect Marin Grigore, a avut loc Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, având următoarea ordine de zi:

     1. Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice - Direcția Muncii, Solidărității Sociale și Familiei Olt; 2. Sprijinul acordat persoanelor vârstnice în anul 2007 - Direcția de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Municipiului Slatina.
      Reprezentanții Direcției Muncii, Solidarității Sociale și Familiei Olt au prezentat o informare privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2007 - martie 2008 din care a rezultat că:
      - a transmis către primării, în funcție de tipurile de ajutor sau subvenție, adresele și formularele necesare pentru stabilirea drepturilor;
      - a acordat sprijin și îndrumare metodologică la solicitarea primarilor;
      - a urmărit depunerea de către primării în timp util a documentelor necesare în vederea fundamentării necesarului de credite;
      - a solicitat Ministerului acordarea creditului și repartizarea acestora către primării și furnizori;
      - au existat disfuncționalități generate de faptul că nu toate primăriile au prezentat structura corespunzătoare a bazelor de date;
      - unele primării nu dispun de soft-urile necesare sau de personal cu competențe și abilități necesare prelucrării bazelor de date.
      În cadrul acestei ședinte a fost prezentat Raportul pe anul 2007 Privind Asistența Socială a Persoanelor Vârstnice întocmit de Direcția de Protecție și Asistență Socială din cadrul Primariei Municipiului Slatina.
      Din prezentarea raportului a rezultat că au fost întreprinse măsuri pentru prevenirea marginalizării și reintegrării sociale constând în:
      - înființarea serviciului de asistență la domiciliu pentru persoanele cu domiciliul sau reședința în Municipiul Slatina;
      - amenajarea și darea în folosință a Clubului Pensionarilor, în cadrul căruia s-au acordat gratuit următoarele servicii: consiliere juridică și administrativă, asistență medicală primară de urgență, activități recreative și aniversare, posibilitatea realizării igienei corporale;
      - prin grija autorităților locale, au fost acordate scutiri sau reduceri la plata impozitului pe clădiri și terenul aferent, transport gratuit sau procentual gratuit pe mijloacele de transport în comun, asistare, la cerere, în vederea încheierii de acte juridice în scopul îngrijirii sale.

Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=23