Comunicat de presa
Data: Friday 25 March, 2011, 14:49:
Topic: Știri


      Informație de presă

     Azi, 23.03.2011, orele 11:00 la Instituția Prefectului județul Olt, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural având pe ordinea de zi:
     Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării efectelor inundațiilor și menținerea în siguranță a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor.

     Ședința a fost condusă de către prefectul județului, domnul Leonid Moisiu. A participat, de asemenea, și subprefectul Virgil Panduru.
     În deschiderea ședinței, domnul prefect Leonid Moisiu a informat asistența că începând cu următoarea ședință de colegiu prefectural raportul prezentat va fi analizat în cadrul prefecturii după care se va transmite ministerului căruia îi aparține instituția responsabilă cu întocmirea materialului de ședință.
     Prezentarea materialului a fost făcută de către domnul Cristian Năstase, directorul Sistemului Hidrotehnic Independent Olt, care a ținut să sublinieze că prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor reprezintă un proces ce se derulează pe o perioadă lungă de timp, care începe anterior apariției dezastrului și converge spre reducerea pagubelor produse de inundațiile viitoare. Riscul la inundații poate fi diminuat prin măsuri structurale, reprezentate de bariere, baraje, diguri, regularizarea cursurilor de apă, îmbunătățiri ale albiilor, drenare și prin măsuri nonstructurale: prognozarea și avertizarea inundațiilor, pregătire, planificare sau evacuare. Adoptarea unor acțiuni, pentru a putea fi luate în considerare eventualele schimbări posibile în frecvența și vulnerabilitatea la inundații, astfel încât impactul să fie suportabil din punct de vedere ecologic și social, necesită eforturi financiare foarte mari din partea statului, fapt pentru care procesul de promovare a investițiilor de acest gen este de durată și limitat, și trebuie să fie bine armonizat cu prevederile directivelor Uniunii Europene, care prevăd mai mult spațiu de mișcare cursurilor de apă.
     S.G.A. Olt și S.H.I. Olt au propus și au întocmit note de fundamentare pentru promovarea unor lucrări de apărare, unele dintre acestea fiind în diverse etape de promovare.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=222