Comunicat de presa
Data: Tuesday 25 May, 2010, 13:32:
Topic: Știri


      Informaţie de presă

     Astăzi, 25.05.2010, orele 11:00 la Instituția Prefectului județul Olt, s-a desfășurat ședința Comisiei de dialog social la nivelul județului Olt, având următoarea ordine de zi:

     1. Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă. Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
     Ședința a fost condusă de către domnul Subprefect Adrian POP. Directorul A.J.O.F.M. Olt domnul Constantin CÂTU a prezentat materialul ședinței din care a reieșit stadiul realizării măsurilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă și planului de formare profesoinală. În cadrul acestor programe se vor urmări măsuri active: medierea locurilor de muncă, informarea și consilierea privind cariera, stimularea mobilității forței de muncă, organizarea de programe de formare profesională, cât și acțiuni specifice cum ar fi serviciile europene de ocupare, accesarea fondurilor europene și încheierea de parteneriate.
     S-a prezentat de asemenea și analiza SWOT a serviciilor publice de ocupare din care au reieșit atât punctele tari cât și punctele slabe, oportunitățile și amenințările.
     Obiectivul general pe anul 2010 îl reprezintă reducerea impactului crizei economice prin asigurarea măsurilor de protecție socială legale și dezvoltarea măsurilor active, inclusiv prin accesarea fondurilor europene, în scopul reintegrării pe piața muncii a șomerilor. Creșterea calitații serviciilor oferite prin îmbunatațirea activităților structurilor funcționale și atingerea indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de Performanță Managerială.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=204