Informatie de presa
Data: Wednesday 02 April, 2008, 08:46:
Topic: Știri


Informaţie de presă

     Ieri, 31.03.2008, a fost desemnat în funcţia de preşedinte al Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt, domnul judecător Herţoiu Alexandru, iar în funcţia de locţiitor al aceluiaşi birou a fost desemnat domnul judecător Gheorghe Maruşcă.


      De asemenea, au fost desemnaţi preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale de circumscripţie municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Olt pentru alegerile locale din 1.06.2008.
      În termen de 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor, se pot formula contestaţii. Data limită până la care se pot formula contestaţiile este 2 aprilie. Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă şi irevocabilă în termen de 2 zile de la înregistrarea lor, cel mai târziu până la data de 4.04.2008.
      Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia se va comunica în termen de 24 de ore de la pronunţare preşedintelui Tribunalului Olt. Acesta, în cazul admiterii contestaţiei, procedează la o noua desemnare.
      Astăzi, 1.04.2008, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, domnul prefect Ștefan Nicolae împreună cu cei doi subprefecţi Virgil Panduru şi Grigore Marin s-au întâlnit cu preşedintele şi locţiitorul biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 30 - Olt şi al biroului electoral de circumscripţie nr. 1 Slatina, judecător Petcan Romeo, prilej cu care s-a stabilit programul de activitate al birourilor electorale de circumscripţie.
      Potrivit prevederilor legale, programul este de minim 6 ore, urmând să se desfăşoare între orele 9:00-15:00.
      Lista cu persoanele desemnate în funcţia de preşedinte, respectiv locţiitor al birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Olt, precum şi cea privind sediile birourilor electorale şi progamul de activitate, sunt postate pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judetul Olt.

Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=20