Sedinta Colegiului Prefectural
Data: Wednesday 26 March, 2008, 13:05:
Topic: Știri


Şedinţa lunară a Colegiului Prefectural

     Azi, 26 martie 2008, sub conducerea Domnului Subprefect Marin Grigore, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:

     1. Activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute de către Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică Olt in Implementarea Programelor Naţionale de Sănătate pe anul 2008.
      2. Acţiunile întreprinse de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt în desfăşurarea procesului de invăţământ. Stadiul execuţiei lucrărilor de investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale şi asigurarea utilităţilor finanţate din fonduri bugetare şi fonduri externe. Măsuri pentru finalizarea lucrărilor de investiţii aprobate in anul 2008.      Reprezentanţii celor două instituţii au prezentat activităţile desfăşurate in anul 2007 - trimestrul I 2008 şi rezultatele obţinute in perioada de raportare.      Din dezbateri a rezultat că activitatea celor două instituţii s-a desfăşurat în concordanţă cu obiectivele Programului de Guvernare pe perioada 2005-2008 şi a Programului de Dezvoltare Economică şi Socială pe anul 2008.
     O atenţie deosebită în cadrul dezbaterilor s-a acordat Programelor Naţionale de Sănătate, supravegherii condiţiilor de mediu, a calităţii alimentelor şi a apei potabile, identificării problemelor care au grefat buna desfăşurare a activităţii şi modul de soluţionare a problemelor apărute.
     În ceea ce priveşte acţiunile întreprinse de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt pentru aplicarea politicii educaţionale, au fost punctate rezultatele obţinute în desfăşurarea procesului de învaţământ, formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, asigurarea personalului calificat în mediul rural, stadiul obţinerii autorizatiei sanitare de funcţionare a unităţilor şcolare precum şi al execuţiei lucrărilor de investiţii şi modernizarea bazei materiale.
     Au fost stabilite măsuri pentru realizarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea condiţiilor igienico-sanitare necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare a unităţilor şcolare.

Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=19