Comunicat de presa
Data: Friday 13 November, 2009, 09:10:
Topic: Știri


      Informaţie de presă

     Azi, 12.11.2009, orele 10:00 la Instituţia Prefectului judeţul Olt, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

     1. Activitatea desfăşurată pe anul 2009 şi rezultatele obţinute de către Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Olt în acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi fonduri naţionale.
     2. Acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în anul 2009 de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt în asigurarea protecţiei consumatorilor, cu prioritate a consumatorilor de servicii şi produse bancare.
     În deschiderea şedinţei domnul prefect Leonid Moisiu şi-a exprimat dorinţa ca vorbitorii să facă o sinteză a materialelor ce urmează a fi prezentate şi să insiste pe punctele tari.
     Primul punct al ordinei de zi a fost susţinut de directorul coordonator al APIA Olt, Dumitru Niculescu care a focalizat atenţia asupra desfăşurării planului anual european de distribuţie de ajutoare - produse alimentare – provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor cele mai defavorizate din România. La nivelul judeţului Olt în cadrul PEAD sunt 80.331 de persoane ( pensionari, ajutor social, şomeri, persoane cu handicap) care beneficiază fiecare de 15 kg făină şi 4 kg zahăr. Cantitatea totală de produse ce va fi livrată în judeţul Olt: făină – 1225 t iar zahăr – 359 t. Domnul Niculescu s-a referit în continuare la punctele tari ale instituţiei pe care o conduce; dotare, personal (90% cu studii superioare), structura administrativă, relaţiile foarte bune cu structurile locale cât şi la punctele slabe cum ar fi birocraţia exagerată, dificultăţile de comunicare cu fermierii sau insuficienţa spaţiilor.
     La punctul următor de pe ordinea de zi doamna Tania Trăistaru, comisar superior la OJPC Olt, a trecut în revistă rezultatele obţinute în realizarea protecţiei consumatorilor, cu prioritate a consumatorilor de servicii şi produse bancare, aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor şi în informarea, cosilierea şi educarea consumatorilor. În anul 2009, OJPC Olt, în colaborare cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu (DSV, Garda Financiară, ASP, ISP), a organizat şi desfăşurat o serie de acţiuni încheiate cu aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare de 1.542.850,00 lei. La punctele slabe ale OJPC Olt au fost semnalate următoarele: subdimensionarea pe linie de personal şi dotări, modernizarea doar parţială a dotărilor şi nu în ultimul rând nefinalizarea corelării legislaţiei protecţiei consumatorilor cu legislaţia din alte domenii. La final, domnul comandant al IJJ Olt, Colonel Valentin Voicu a ţinut să informeze şedinţa despre abuzurile făcute de bănci în raporturile cu cetăţenii unde OJPC se recomandă dar nu se impune.  


Acest articol este trimis de Instituşia Prefectului - Judeşul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=171