Comunicat de presa
Data: Friday 06 November, 2009, 09:22:
Topic: Știri


      Informaţie de presă

     În data de 05.11.2009, orele 10:00 la Instituţia Prefectului judeţul Olt, sala Dialog social, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Olt, având următoarea ordine de zi:

     1.Măsurile şi acţiunile întreprinse de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Olt privind acordarea ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece 2009-2010.
     Prezintă: Domnul Paul Florin Marinescu, director coordonator al Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Olt.
     2. Situaţia ajutoarelor sociale şi de urgenţă acordate în judeţul Olt.
     Prezintă: Domnul Cătălin Davidescu, director coordonator al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Olt.
     3. Diverse.
     Şedinţa a început cu observaţia domnului prefect Leonid Moisiu privind absenţa unor lideri de la patronate şi sindicate pentru care această întâlnire nu ar prezenta interes. 
     La punctul 1 al ordinei de zi domnul Paul Florin Marinescu director coordonator al Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Olt a vorbit despre acţiunile pregătitoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei,tipărirea şi transmiterea cererilor la beneficiari şi preluarea de către primării a acestor formulare completate. Numărul estimativ de beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, perioada noiembrie 2009-martie 2010:
     - ajutoare încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri - 62.000 beneficiari;
     - ajutoare încălzirea locuinţei venitul minim garantat(LG 416/2001)- 7.300 beneficiari;
     - ajutoare încălzirea locuinţei energie termică- 4.000 beneficiari;
     - ajutoare încălzirea locuinţei gaze naturale- 8.000 beneficiari.
     În cazul în care vor exista modificări legislative, în sensul păstrării plafonului de venituri de până la 615 lei, numărul estimativ este de 77.000 beneficiari, adică cu 20% mai mult decât în cazul aplicării prevederilor OUG 106/07.10.2009.
     Punctul 2 al ordinii de zi a fost susţinut de directorul coordonator al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Olt, Cătălin Davidescu care a spus că la nivelul judeţului Olt, în perioada ianuarie – septembrie 2009, erau în plată un număr de 7962 beneficiari de venit minim garantat . În această perioadă primăriile au acordat ajutoare sociale în sumă de 9.139.625 lei, ajutoare de urgenţă 111.303 lei, pentru un număr de 181 beneficiari şi ajutoare pentru înmormântare în sumă de 69.160 lei pentru  123 beneficiari. Domnul Davidescu a mai spus că există şi unele disfuncţionalităţi datorită incompetenţei celor care întomesc dosarele. De asemenea lipsa unor specialişti IT cu care se confruntă DMPS face greoaie verificarea dosarelor de ajutor social.
     În încheiere domnul subprefect Adrian Pop a reiterat ideea ca toţi membrii Comisiei de dialog social să acorde atenţie şedinţelor şi să-şi actualiezeze site-urile pentru o mai bună informare a populaţiei.


Acest articol este trimis de Instituşia Prefectului - Judeşul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=168