Informatie de presa
Data: Tuesday 23 June, 2009, 14:30:
Topic: Știri


      Informaţie de presă

     Astăzi 23 iunie 2009, cu începere la orele 10:00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, a avut loc şedinta ordinară a Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Olt.

     Tema de pe ordinea de zi a fost „Măsuri specifice privind protecţia consumatorilor şi a angajaţilor în perioada călduroasă a verii anului 2009, în judeţul Olt ”.
      Şedinţa a fost deschisă de domnul Daniel Şarpe, prefect al judeţului Olt, care după o scurtă introducere a acordat cuvântul domnului Corneliu Părnuţă, Director coordonator adjunct al Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt care a expus o serie de idei şi măsuri legate de tema de pe ordinea de zi a sedinţei. Astfel s-a evidenţiat faptul că având în vedere prognoza meteo pentru vara 2009, au fost luate măsuri de supraveghere a unităţilor de comerţ şi alimentaţie publică precum şi a zonelor de agrement. De asemenea s-au efectuat verificări şi controale privind calitatea cărnii comercializate, cu această ocazie descoperindu-se câteva deficienţe, care au fost remediate.
      După această prezentare domnul prefect Daniel Şarpe a dat cuvântul domnului Florin Paraschiva, Director coordonator al Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Olt. Acesta a prezentat un plan de măsuri şi activităţi ale D.S.P. Olt pentru a preîntâmpina problemele din perioada călduroasă a verii 2009 care cuprinde monitorizarea şi inspecţia calităţii apei potabile în mediul urban şi rural, monitorizarea şi inspecţia calităţii apei de îmbăiere, supravegherea calităţii aerului, monitorizarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide, prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari, supravegherea bolilor transmisibile, derularea programelor de sănătate, monitorizarea condiţiilor intraspitaliceşti, evaluarea potenţialului de intervenţie al Serviciului judeţean de ambulanţă şi protecţia angajaţilor în perioada călduroasă a verii.
      Din partea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală Olt a luat cuvântul domnul Director coordonator adjunct Octavian Capleru, care a precizat că au fost efectuate prin sondaj controale de conformitate privind comercializarea legumelor şi fructelor proaspete la un numar de 69 agenţi economici, aplicându-se 1 amenda şi 15 avertismente. S-au distribuit agenţilor economici din Olt pliante tipărite de M.A.P.D.R. legate de controlul calităţii fructelor şi legumelor, facându-se şi o prezentare succinta a acestora.
      A fost supendată activitatea unor unităţi din domeniul morărit-panificaţie care nu îndeplineau normele de dotare şi igienă, punând în pericol sănătatea consumatorilor.
      Doamna Elena Stanciu, Director coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt a prezentat măsurile întreprinse de instituţia pe care o conduce pe perioada călduroasa a verii 2009, evidenţiind faptul că în programul propriu pentru 2009 există acţiunea „Controlul modului de aplicare a OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă”. Această acţiune demarată de I.T.M. Olt este popularizată prin intermediul mass-media şi pe site-ul instituţiei, iar rezultatele ei vor fi raportate zilnic la Inspecţia Muncii pe toată perioada în care se înregistreaza temperaturi extreme.
      La final domnul Daniel Şarpe, prefect al judeţului Olt a cerut tuturor participanţilor implicaţi, intensificarea acţiunilor de îndrumare şi control în scopul punerii în practică a măsurilor specifice pentru preîntâmpinarea oricăror probleme pe perioada căduroasă a verii 2009.


Acest articol este trimis de Instituşia Prefectului - Judeşul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=149