Informatie de presa
Data: Tuesday 04 March, 2008, 12:36:
Topic: Știri


Caravana de informare privind fondurile structurale

     În cursul lunii martie a.c., Instituția Prefectului – Județul Olt, prin Compartimentul de integrare europeană, organizează „Caravana de informare privind fondurile structurale”, acțiune care își propune să mediatizeze în râdul autorităților administrațiilor publice locale posibilitățile de accesare a fondurillor pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția statelor membre în cadrul „Politicii de coeziune a UE”.


     Cunoscute sub denumirea corectă de instrumente structurale, acestea se referă la: FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala), FC (Fondul de Coeziune) și FSE (Fondul Social European).
     Aceste fonduri sunt completate de Fondurile pentru agricultură și pescuit (numite și „Fonduri complemen¬tare”). Potrivit Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune s-au creat două fonduri europene pentru agricultură, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) pentru finanțarea măsurilor de marketing și FEADR (Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală) pentru finanțarea programelor de dezvoltare rurală.
     Caravana își va începe activitatea joi, 6 martie 2008, ora 10,00, în Sala de dialog social a Prefecturii, unde vor participa primarii din zona de nord a județului și zona Slatina, urmând ca în săptămânile următoare să se deplaseze și la Caracal, Corabia, Balș, Dăgănești și Scornicești, după un program ce va fi postat pe site –ul Instituției Prefectului.
     La această acțiune participă specialiști din cadrul DADR, OJPDRP, AJOFM și APIA Olt, precum și consultantul pe probleme de romi din Instituția Prefectului.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=13