Informatie de presa
Data: Thursday 18 December, 2008, 09:46:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 17 decembrie 2008, la sediul Instituției Prefectului - Județul Olt, sub conducerea domnului Subprefect Marin Grigore, a avut loc ședința Comitetului Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor Vârstnice având ca temă finalizarea propunerilor pentru înființarea căminelor de bătrâni și centrelor de zi pentru combaterea izolării și reintegrarea socială a persoanelor vârstnice. Din partea D.G.A.S.P.C. Olt a fost prezentă doamna director executiv Luminița Tudora care, în deschidere, a făcut o trecere în revistă a situației existente în problema persoanelor vârstnice la nivelul județului Olt.

     În acest context, doamna director a arătat faptul că până la data de 1 septembrie 2007, instituționalizarea persoanelor vârstnice s-a făcut în centrele de îngrijire și asistență destinate persoanelor adulte cu handicap. Din acest motiv și având în vedere necesitatea separării persoanelor vârstnice de persoanele cu handicap, în cadrul Strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului 2007 – 2011 au fost identificate și realizate următoarele nevoi prioritare:
     - reorganizarea instituțiilor de tip vechi prin înființarea de trei cămine pentru persoanele vârstnice care să vină în sprijinul beneficiarilor cu un pachet de servicii integrate/specializate;
     - diversificarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice;
     - dezvoltarea serviciilor alternative de tip social/social-medical pentru persoane vârstnice, inclusiv la nivel comunitar(servicii de îngrijire la domiciliu, centre de zi, centre de reabilitare, cluburi, etc).
     O mare problemă cu care se confruntă D.G.A.S.P.C. Olt este lipsa locurilor în centrele destinate persoanelor vârstnice. O soluție la această problemă, ar fi înființarea de noi centre destinate bătrânilor. Acest lucru ar fi posibil prin scrierea de proiecte eligibile pentru înființarea de astfel de centre. S-a pus accent pe faptul ca banii europeni ar putea fi o soluție în acest caz.
     Doamna Luminița Tudora a mai precizat faptul că, datorită resurselor financiare limitate de la nivel local, trebuie, pentru început, ca investițiile în servicii să se realizeze în acele localități cu oportunități crescute pentru infrastructură(teren, clădiri, utilități), ținând cont bineînțeles de o bună justificare a nevoilor și de necesitatea acoperirii unei arii cât mai extinse la nivel județean.
     Domnul Mitroi Florea, președintele Consiliului Județean pentru Persoanele Vârstnice, a precizat că cea mai importantă problemă în acest moment este găsirea unor locații pentru înființarea unor astfel de centre. S-a precizat că aceste centre de bătrâni s-ar putea construi cu ajutorul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă și că în județul Olt acestea s-ar putea amplasa în localitățile Dobrun, Bucinișu, Drăgănești-Olt, Băbiciu.
     În încheiere, doamna director executiv Luminița Tudora a arătat că o importanță deosebită trebuie acordată dezvoltării de servicii alternative (servicii de zi, de îngrijire la domiciliu, de îngrijire tip ambulatoriu, etc), în vederea prevenirii instituționalizării și menținerii persoanelor vârstnice în mediul lor de viață, precum și pentru prevenirea și combaterea riscului de izolare socială și însingurare.
     Domnul Subprefect Marin Grigore după ce s-a interesat care ar fi prioritățile pentru înființarea centrelor pentru persoanele vârstnice a recomandat să nu se abandoneze ideea și le-a urat succes celor implicați în această activitate.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=102