Informatie de presa
Data: Wednesday 10 December, 2008, 11:17:
Topic: Știri


     Informație de presă

     Astăzi, 10 decembrie 2008, orele 10,00, la sediul Instituției Prefectului - Județul Olt, sub conducerea domnului Prefect Ștefan Nicolae și a domnului Subprefect Marin Grigore, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social cu următoarea ordine de zi:

     1. Măsuri de protecție a consumatorilor din județul Olt în perioada sărbătorilor de iarnă 2008-2009.
     2. Activitatea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt pentru realizarea programelor de ocupare a forței de muncă și de formare profesională.
     3. Diverse.
     În deschiderea ședinței a luat cuvântul domnul Sorin Țîrcomnicu, director executiv al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt care a spus că unitatea pe care o conduce este inclusă în structura organizatorică a Inspectoratului Regional pentru Protecția Consumatorilor Dolj, inspectorat ce se află în subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. O.J.P.C. Olt își propune, pe parcursul lunii decembrie, desfășurarea unei ample activități de supraveghere a pieței în ceea ce privește produsele și serviciile specifice sărbătorilor de iarnă. În acest sens, conform programului A.N.P.C. privind tematicile de control pe trimestrul patru 2008, se vor desfășura următoarele activități:
     1. acțiunea de verificare a modului de asigurare a securității utilizatorilor de jucării care vizează următoarele aspecte: denumirea și sediul producătorului, marcajul de conformitate, indicații de utilizare și avertismente, publicitatea înșelătoare, contrafacerea jucăriilor, afișarea la loc vizibil a unei plachete cu numărul de telefon TELCONS (telefonul consumatorului - apel gratuit) și alte abateri.
     2. acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea detergenților și a altor produse considerate ca detergenți, acțiune ce a urmărit în principal cerințele de biodegradabilitate, cerințele de etichetare, publicitatea înșelătoare, contrafacerea și alte abateri.
     3. controlul operativ de verificare al respectării prevederilor la încheierea contractelor la distanță, inclusiv cele încheiate în cadrul comerțului electronic.
     4. controlul privind calitatea, modul de comercializare și etichetare a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă.
     5. controlul privind supravegherea pieței unităților de alimentație publică (restaurante, rotiserii, braserii, berării, etc).
     În încheiere, domnul Sorin Țîrcomnicu a făcut cunoscute obiectivele pe care O.J.P.C. le propune prin aceste acțiuni: prevenirea încălcării legislației, acoperirea cât mai bună a zonelor în care se desfășoară activitate comercială intensă, reacția rapidă în soluționarea reclamațiilor din sfera domeniilor enumerate.
     În continuare, domnul Veronel Bolborea, director executiv – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt, a detaliat situațiile imprevizibile care pot apărea datorită procesării, depozitării, transportului și valorificării produselor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite prin legislația sanitar - veterinară în vigoare și a tăierii tradiționale a suinelor în gospodăriile populației în următoarea perioadă. Domnul Veronel Bolborea a pus accent pe importanța efectuării examenului trichineloscopic și a cumpărării de carne și produse de origine animală din unități supuse controlului sanitar – veterinar. În perioada sărbătorilor se vor efectua controale și verificări pe tot lanțul alimentar și se vor aplica măsurile prevăzute de legislația sanitar – veterinară în vigoare. Monitorizarea întregii activități se va realiza la nivelul D.S.V.S.A. unde va fi asigurat serviciul de permanență.
     Din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, domnul Marian Cîrloganu, director executiv, a explicat punctele tari și punctele slabe precum și obiectivele pentru anul 2009 ale instituției pe care o conduce. Ca puncte tari, au fost menționate: personal foarte bine pregătit profesional, existența unei rețele de agenții locale și puncte de lucru care asigură apropierea serviciilor de beneficiari, formarea profesională continuă ca principala modalitate de combatere a șomajului structural, existența în cadrul A.J.O.F.M. Olt a unui consilier EURES pentru medierea locurilor de muncă din spațiul UE, relații bune de colaborare cu celelalte instituții publice, orientarea formării profesionale către mediul rural, precum și combaterea șomajului de lungă durată.
     La puncte slabe, au fost trecute în revistă: personal insuficient, capacitate redusă de analiză și prognoză, echipament ID uzat fizic și moral și impactul relativ scăzut al activității de mediatizare a măsurilor active.
     Există, deasemenea, amenințări pentru anul 2009: creșterea ratei șomajului, accentuarea decalajului dintre calificările tinerilor absolvenți, migrarea forței de muncă, lipsa de motivare a persoanelor beneficiare de venit minim garantat și nu în ultimul rând reducerea eficienței formării profesionale.
     În încheiere, domnul Marian Cîrloganu a spus că obiectivul general al A.J.O.F.M. Olt pe anul 2009 este reducerea impactului crizei economice prin asigurarea măsurilor de protecție socială legale și dezvoltarea măsurilor active, inclusiv prin accesarea fondurilor europene, în scopul reintegrării pe piața muncii a șomerilor care la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor e posibil să reprezinte 6% din populația activă.
     La finalul ședinței, cei prezenți au fost felicitați de conducerea Instituției Prefectului pentru activitatea depusă în anul 2008 și li s-a urat succes pentru anul 2009.


Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=100