Bine ați venit la Instituția Prefectului - Județul Olt
Pagina principală  ·  Judeţul Olt  ·  Contact  ·  Declaraţii de avere şi interese  ·  Comunicate de presă  ·  E-mail  ·  Galerie foto  

  Institutia Prefectului

Despre Instituție
bar.gif
tree-T.gif Legislație
bar.gif
tree-T.gif Conducere
bar.gif
tree-T.gif Organizare
bar.gif
tree-T.gif Programe și strategii
bar.gif
tree-L.gif Rapoarte și studii

Informații de interes public
bar.gif
tree-T.gif Solicitare informații
bar.gif
tree-T.gif Buletin informativ
bar.gif
tree-T.gif Buget
bar.gif
tree-T.gif Bilanț
bar.gif
tree-T.gif Achiziții publice
bar.gif
tree-T.gif Declarații avere/interese
bar.gif
tree-L.gif Formulare tip

Contact
bar.gif
tree-T.gif Date de contact
bar.gif
tree-T.gif Relația cu presa
bar.gif
tree-T.gif Program de funcționare
bar.gif
tree-T.gif Program de audiențe
bar.gif
tree-L.gif Petiții

Transparența decizională

Apostila

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple

Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor

Situații de urgență

Comisii de specialitate

Informații Primării

som_downloads.gif Legături Utile

icon_poll.gif Statistici

  Sondaj
Ce parere aveti despre calitatea serviciilor institutiei noastre?

Foarte Bunã
Bunã
Lasã de DoritRezultate
Sondaje

Voturi 4011

  SOLVIT

  Ora


  Comunicate de presa: Informatie de presa
Adăugat Tuesday 18 November, 2008, 16:04: de către 4dm1n
Știri
     Informație de presă

     Astăzi, 18 noiembrie 2008, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt a avut loc ședința Colegiului Prefectural Olt. Pe ordinea de zi au fost discutate și analizate următoarele documente:

     1. Acțiunile întreprinse de Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu în respectarea normelor legale de protecție a mediului în anul 2008.
     A prezentat: Comisar Șef Florin Homorean.

     În urma dezbaterilor desfășurate în cadrul Colegiul Prefectural Olt, cu privire la activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu, s-au desprins următoarele probleme esențiale referitoare la implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune:
     - personal operativ (comisari) insuficient în raport cu sarcinile legale ce revin organizației;
     - lipsa unui sediu corespunzător desfășurării activităților specifice instituțiilor de protecție a mediului, inclusiv pentru relația cu publicul;
     - lipsa unui dispecerat propriu la care să poată fi anunțate accidentele/incidentele de mediu (în prezent această activitate este asigurată în colaborare cu SGA Slatina);
     - creșterea numărului de surse poluante care nu respectă standardele privind concentrațiile maxime admise la evacuarea de poluanți în mediul înconjurător;
     - nerealizarea de către operatorii economici a investițiilor de mediu impuse prin programele de conformare și/sau planurile de acțiune;
     - neimplicarea publicului interesat în luarea deciziilor privind mediul înconjurător, respectiv reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a planurilor și programelor de dezvoltare regională și locală, a activităților socio-economice.
     Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
     - acțiuni de inspecție și control realizate pe baza unor tematici comune aprobate de autoritățile centrale;
     - acțiuni de inspecție și control comune realizate pentru rezolvarea sesizărilor adresate de cetățenii județului Olt;
     - acțiuni de inspecție și control comune a căror tematică a fost stabilită prin Ordin al Prefectului Județului Olt;
     - achiziționarea unui sediu propriu (spațiul disponibil în prezent în sediul APM Olt este subdimensionat și nu oferă condiții propice pentru activitățile auxiliare, cum ar fi: arhiva, punctul de informare pentru public, etc.);
     - introducerea unei abordări bazate pe evaluarea riscului obiectivelor și activităților controlate în planificarea inspecțiilor și controalelor de mediu, în concordanță cu Recomandarea nr. 331/EC/2001 privind criteriile minime pentru inspecțiile de mediu;
     - instruirea periodică a personalului comisariatului în vederea acumulării de cunoștințe actualizate domeniului de activitate.
     2. Activitatea desfășurată și rezultatele obținute în anul 2008 de către Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Olt în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, monumentelor istorice și siturilor arheologice.
     A prezentat: Director Executiv Dorin Teodorescu.

     Din dezbaterile organizate în cadrul Colegiul Prefectural Olt s-au desprins următoarele aspecte esențiale cu privire la implementarea politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de către Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Olt:
     - neîntocmirea (neactualizarea) Planurilor Urbanistice Generale în localitățile urbane și rurale, având în vedere că în județul Olt din 112 localități doar 54 au PUG-uri elaborate și avizate, acestea fiind necesare pentru avizarea documentațiilor privind monumentele istorice și siturile arheologice;
     - nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor și siturilor arheologice, de către unele primării, nesolicitându-se avizul de specialitate al DCCPCN Olt prin certificatul de urbanism, acolo unde este cazul, atât pentru intervențiile la monumente cât și pentru lucrări care se desfășoară în spațiul de protecție al monumentelor și siturilor arheologice;
     - neîntocmirea documentațiilor specifice pentru clasarea bunurilor culturale mobile, de către muzeele din județ precum și pentru acreditarea acestora;
     - lipsa sistemelor de securitate (alarme) la muzeele din județ, precum și la lăcașurile de cult, motivate de către autoritățile locale prin lipsa fondurilor;
     - dificultăți cu Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt privind preluarea hărților digitale la nivel de județ, necesare în vederea delimitării GPS a monumentelor și siturilor arheologice.
     Pentru îmbunătățirea activității se va acționa în următoarele direcții:
     - îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale în vederea conștientizării populației cu privire la protejarea patrimoniului cultural național;
     - accesarea fondurilor europene prin realizarea de proiecte ale autorităților publice locale în vederea reabilitării și restaurării monumentelor istorice;
     - intensificarea numărului de verificări în județ în ceea ce privește starea de conservare a monumentelor istorice și siturilor arheologice, zonele de protecție ale acestora;
     - intensificarea numărului de deplasări în județ în vederea inventarierii obiectelor susceptibile de patrimoniu aflate la cultele religioase precum și verificarea inventarelor muzeelor din județ;
     - achiziționarea unui imobil în care să-și desfășoare activitatea proprie instituția, având în vedere că din trimestru III 2002 DCCPCN Olt își are sediul într-un spațiu pentru care se plătește chirie.
 
 
  Linkuri inrudite
· Mai mult despre Știri
· Stire de 4dm1n


Cea mai citita aparitie despre Știri:
Arhiva comunicate de presa


  Aprecierea articolului
Scor mediu: 0
Voturi: 0

Votati pentru acest articol:

Excelent
Foarte bun
Bun
Obisnuit
Slab


  Optiuni

 Pagina printabila Pagina printabila

Topicuri asociate

Știri


  Programări online

Programări ONLINE PaşapoarteProgramări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizaţii (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

  Cine este conectat
Momentan există, 36 vizitator(i) și 0 membri online.

  Propuneri Cod Fiscal

  Pagini Vizitate
Avem
5837837
pagini vizitate din 12.07.2004

  Vizitatori
Am avut
vizitatori unici din 12.07.2004

  IP Info
IP

  Comunicate MAI

  Jurisprudența CEDO


  Harta OLT

  E-Dezbatere

  SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

  Ghișeul Unic
Ghişeul Unic pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri ale UE şi din alte surse

  Fonduri active

  Vremea în Slatina

  Propuneri
Colegiul Prefectural la dispoziţia cetăţenilor judeţului Olt

  PCUe
Instituția Prefectului - Județul Olt ˆ 2006

Pagină generată în: 0.07 secunde