Bine ați venit la Instituția Prefectului - Județul Olt
Pagina principală  ·  Judeţul Olt  ·  Contact  ·  Declaraţii de avere şi interese  ·  Comunicate de presă  ·  E-mail  ·  Galerie foto  

  Institutia Prefectului

Despre Instituție
bar.gif
tree-T.gif Legislație
bar.gif
tree-T.gif Conducere
bar.gif
tree-T.gif Organizare
bar.gif
tree-T.gif Programe și strategii
bar.gif
tree-L.gif Rapoarte și studii

Informații de interes public
bar.gif
tree-T.gif Solicitare informații
bar.gif
tree-T.gif Buletin informativ
bar.gif
tree-T.gif Buget
bar.gif
tree-T.gif Bilanț
bar.gif
tree-T.gif Achiziții publice
bar.gif
tree-T.gif Declarații avere/interese
bar.gif
tree-L.gif Formulare tip

Contact
bar.gif
tree-T.gif Date de contact
bar.gif
tree-T.gif Relația cu presa
bar.gif
tree-T.gif Program de funcționare
bar.gif
tree-T.gif Program de audiențe
bar.gif
tree-L.gif Petiții

Transparența decizională

Apostila

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple

Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor

Situații de urgență

Comisii de specialitate

Informații Primării

som_downloads.gif Legături Utile

icon_poll.gif Statistici

  Sondaj
Ce parere aveti despre calitatea serviciilor institutiei noastre?

Foarte Bunã
Bunã
Lasã de DoritRezultate
Sondaje

Voturi 4006

  SOLVIT

  Ora


  Comunicate de presa: Informatie de presa
Adăugat Friday 30 March, 2012, 13:56: de către 4dm1n
Știri
      Informație de presă

     Ședința de Dialog civic de astăzi, 29.03.2012, orele 11:00, de la Instituția Prefectului județul Olt, s-a desfășurat în prezența domnului prefect Leonid MOISIU, având pe ordinea de zi:
      Finanțarea serviciilor de asistență medicală prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate Olt pentru pensionari și alte categorii de persoane vărstnice în anul 2012.

     Materialul ședinței a fost prezentat de către doamna Ortansa Ciobanu, medic șef în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Olt.
      Având în vedere prevederile HGR nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 și ale Ordinului MS/CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a HGR nr. 1389/2010, CAS Olt a procedat la contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și unele materiale sanitare, dispozitive medicale în ambulatoriu în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.
      În acest sens, prin Decizia nr. 1/03.01.2012 emisă de Președintele-Director General al CAS Olt, au fost stabilite componența și atribuțiile Comisiilor de contractare pe fiecare domeniu de asistență medicală și Comisiei de soluționare a contestațiilor.
     Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală s-a desfășurat în luna ianuarie 2012, după cum urmează:
    • Pentru furnizorii care la data de 31.12.2011 se aflau în relație contractuală cu CAS Olt, contractele pentru anul 2011 s-au prelungit prin acordul părților până la data de 31.12.2012, prin acte adiționale.
    • Pentru furnizorii care nu se aflau în relație contractuală cu CAS Olt la data de 31.12.2011, au fost încheiate contracte cu valabilitate până la 31.12.2012.
     Termenul maxim de depunere a cererilor și documentelor necesare încheierii actelor adiționale/contractelor de către furnizori a fost 16.01.2012, iar termenul de finalizare a procesului de contractare 31.01.2012.
     În ceea ce privește asistența medicală spitalicească, s-au primit și înregistrat 6 cereri însoțite de documentația necesară încheierii contractelor de furnizare servicii medicale spitalicești (investigații paraclinice 5) pentru anul 2012, din partea Spitalelor de Urgență Slatina, Orățenesc Balș, Municipal Caracal, Orășenesc Corabia, Pneumoftiziologie Scornicești și Psihiatrie Cronici Schitu.
     La contractarea serviciilor medicale spitalicești s-au avut în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinație la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unitățile sanitare cu paturi, conform art. 6(1) din anexa 17 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.723/950/2011.
     Valoarea investigațiilor paraclinice a fost stabilită pe baza punctajului obținut de unitățile  sanitare cu paturi, prin înmulțirea valorii punctului obținut în ambulatoriu pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, separat pentru laboratoarele de analize medicale și laboratoarele de radiologie și imagistică medicală, conform normelor metodologice, rezultând 1.639.738,46 lei.
     La discuții, domnul Dinuță Spiridon, reprezentant al persoanelor vârstnice, a apreciat materialul prezentat ca bine documentat, ușor de înțeles și s-a interesat de modul în care se face aprovizionarea farmaciilor cu medicamente. Doamna Ortansa Ciobanu a dat lămuriri în acest sens: casele de asigurări de sănătate contractează și decontează contravaloarea medicamentelor eliberate cu și fără contribuție personală eliberate de farmaciile cu care se află în relație contractuală, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinație se defalchează pe trimestre și pe luni.
     În încheiere, domnul prefect Leonid Moisiu a mulțumit celor prezenți pentru participare.
 
 
  Linkuri inrudite
· Mai mult despre Știri
· Stire de 4dm1n


Cea mai citita aparitie despre Știri:
Arhiva comunicate de presa


  Aprecierea articolului
Scor mediu: 0
Voturi: 0

Votati pentru acest articol:

Excelent
Foarte bun
Bun
Obisnuit
Slab


  Optiuni

 Pagina printabila Pagina printabila

Topicuri asociate

Știri


  Programări online

Programări ONLINE PaşapoarteProgramări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizaţii (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

  Cine este conectat
Momentan există, 44 vizitator(i) și 0 membri online.

  Propuneri Cod Fiscal

  Pagini Vizitate
Avem
5777294
pagini vizitate din 12.07.2004

  Vizitatori
Am avut
vizitatori unici din 12.07.2004

  IP Info
IP

  Comunicate MAI

  Jurisprudența CEDO


  Harta OLT

  E-Dezbatere

  SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

  Ghișeul Unic
Ghişeul Unic pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri ale UE şi din alte surse

  Fonduri active

  Vremea în Slatina

  Propuneri
Colegiul Prefectural la dispoziţia cetăţenilor judeţului Olt

  PCUe
Instituția Prefectului - Județul Olt ˆ 2006

Pagină generată în: 0.07 secunde