Bine ați venit la Instituția Prefectului - Județul Olt
Pagina principală  ·  Judeţul Olt  ·  Contact  ·  Declaraţii de avere şi interese  ·  Comunicate de presă  ·  E-mail  ·  Galerie foto  

  Institutia Prefectului

Despre Instituție
bar.gif
tree-T.gif Legislație
bar.gif
tree-T.gif Conducere
bar.gif
tree-T.gif Organizare
bar.gif
tree-T.gif Programe și strategii
bar.gif
tree-L.gif Rapoarte și studii

Informații de interes public
bar.gif
tree-T.gif Solicitare informații
bar.gif
tree-T.gif Buletin informativ
bar.gif
tree-T.gif Buget
bar.gif
tree-T.gif Bilanț
bar.gif
tree-T.gif Achiziții publice
bar.gif
tree-T.gif Declarații avere/interese
bar.gif
tree-L.gif Formulare tip

Contact
bar.gif
tree-T.gif Date de contact
bar.gif
tree-T.gif Relația cu presa
bar.gif
tree-T.gif Program de funcționare
bar.gif
tree-T.gif Program de audiențe
bar.gif
tree-L.gif Petiții

Transparența decizională

Apostila

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple

Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor

Situații de urgență

Comisii de specialitate

Informații Primării

som_downloads.gif Legături Utile

icon_poll.gif Statistici

  Sondaj
Ce parere aveti despre calitatea serviciilor institutiei noastre?

Foarte Bunã
Bunã
Lasã de DoritRezultate
Sondaje

Voturi 4011

  SOLVIT

  Ora

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila în cadrul Instituției Prefectului

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila în cadrul Instituției Prefectului:

Nr. Crt.

Denumire act

Observații

Instituții implicate

1

Acte de stare civilă:
- certificat de naștere;
- certificat de căsătorie;
- certificat de deces.

Model internațional, emis
începând cu 01.01.1998
Notă: Actele de stare civilă
emise înainte de 1998 trebuie
preschimbate cu altele de tip
nou, internațional.
Preschimbarea se face la
oficiile de stare civilă care au eliberat pe cele vechi.

Oficiile de stare civilă care au eliberat actele de stare civilă în format vechi.

2

Adeverință privind starea
civilă, dovadă de celibat (Anexa 9)

Se eliberează de oficiul de
stare civilă unde a fost
înregistrată nașterea.
Acest act este necesar în
vederea încheierii căsătoriei în străinătate.

Oficiile de stare civilă care au
înregistrat nașterea.

3

Certificate de divorț
(obținut pe cale
administrativă)

Eliberate de oficiile de stare
civilă.

 

4

Dispoziție privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Emise de Consiliul Județean

Consiliul Județean Olt 
Slatina, Bd. A.I. Cuza nr. 14
Telefon: 0249/431080

5

Extrase de pe actele de
stare civilă (naștere,
căsătorie, deces)

Eliberate de către oficiile de
stare civilă unde au fost
înregistrate:
nașterea/căsătoria/decesul.

Potrivit art. 8 alin. (2) din Convenție, ‘’sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la prezenta convenție’’.
În consecință, extrasele multilingve NU SE APOSTLEAZĂ/SUPRALEGALIZEAZĂ, ci se folosesc ca atare în statele semnatare ale Convenției nr. 16. 
6

Certificate prin care se
atestă domiciliul și
cetățenia persoanei sau
statutul juridic față de
statul român

Emise de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
București, Str. Obcina Mare, nr. 2, sector 6
Telefon: 021.413.54.42

7

-Certificate prin care se
atestă componența
familiei;
-Adeverință privind componența familiei;
-Formular E 401 (în locul livretului de familie)

Eliberate de serviciile publice
comunitare locale de evidență
a persoanelor.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Slatina
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Te. 0249/421210

8

Certificate de botez, de cununie

Vizate în prealabil de reprezentanții pe plan local ai cultelor religioase

Episcopia Slatinei și Romanaților
Slatina, Str. Frații Buzești,
nr. 15
Tel: 0249/421026

9

Certificat de cazier judiciar

Eliberat de Inspectoratul de Poliție Județean sau de Inspectoratul General al Poliției Române
Nota: Nu se aplică apostila pe cazierele judiciare mai vechi de 6 luni

Inspectoratul de Politie Judetean Olt Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19
Telefon: 0240/406500
Inspectoratul General al Poliției Române
București, Str. Mihai Voda, nr. 6, sector 5,
Telefon: 021/ 208.25.25

10

Atestat privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Eliberat de Inspectoratul județean de poliție în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul

Inspectoratul de Poliție Județean Olt – Serviciul de Ordine Publică                        Str. Primăverii, nr. 1
Tel. 0249/406500

11

Certificat de cazier auto

Eliberat de Serviciul Poliției Rutiere din cadrul IPJ unde domiciliază solicitantul

Inspectoratul de Poliție Județean Olt
Slatina, Str. Mihai Eminescu,     nr. 19
Telefon: 0249/406500

12

Certificate de competență profesională în domeniul transporturilor rutiere

Emise de Agenția Teritorială a Autorității Rutiere Române

Agenția Teritorială A. R. R.  Olt, Slatina, Str. Toamnei, nr. 5, Bl. 3, sc. A, ap. 2 Tel. 0721.275.307

13

Document de confirmare a valabilității Certificatului de Competență pentru
Personalul Maritim Navigant

Eliberat de Autoritatea
Navală Română.
Vizat de Ministerul
Transporturilor – Direcția
Generală Juridică și Resurse
Umane

Ministerul Transporturilor  – Direcția Generală  Juridică și Resurse Umane
București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 Tel.: 021.319.61.65,

14

- Certificat de rezidență
fiscală (pentru evitarea
dublei impuneri);
- Certificat de cazier fiscal;
- Certificat de atestare
fiscală privind impozitele și taxele locale;
- Adeverință de venit

Eliberate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Olt/Administrațiile finanțelor
publice municipale, orășenești și comunale

Direcția Generală a  Finanțelor Publice a Județului Olt
Slatina, Str. Arcului, nr. 2,
Tel: 0249/412155

15

Adeverințe privind
certificarea stagiului de
cotizare si a punctajului
mediu, realizat de Asigurații sistemului public de pensii din România.

Eliberate de Casele Județene
de Pensii.

Casa Județeană de Pensii Olt Slatina, Str. Aleea Tineretului, nr. 1A Tel:  0249/411634
Casa Naționala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale 
București, Str. George Vraca nr. 9, sector 1 Tel.021.313.41.25, 021.314.88.77

16

Adeverință care atestă
vechimea în muncă
(conform înscrierii din
cartea de muncă).

17

Decizie privind acordarea
pensiei.

18

Certificat de Atestare
"Auditor energetic pentru
clădiri"

Emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice București

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice București 
București, Str.Apolodor nr. 17, Tel. 037/2111409, 037/2111443

19

Certificat de atestare
tehnico-profesională a
specialiștilor cu activitate în construcții.

20

Brevet de turism

21

Certificat de traducător

Emis de Comisia Centrală de Certificare a Traducătorilor din cadrul Ministerului Culturii

Ministerul Culturii – Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură,
Str. Piața Valter Mărăcineanu nr.1-3,
Intrarea B, et.4, camera 410, sector 1
București
Telefon:031.4058149; 021.3100815.

22

Autorizație de traducător

Eliberată de Serviciul Profesii Juridice Conexe din cadrul Ministerului Justiției

Ministerul Justiției
Str. Apolodor nr.17 sector 5, București
Telefon: 0372041999

23

Adeverință calificare
profesională de consilier
juridic

Emise de Ministerul  Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe

Ministerul  Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe
Str. Apolodor, nr. 17,
sector 5 București, Tel: 0372/041999

24

Adeverințe de
conformitate a studiilor,
cu prevederile Directivei
2005/36/CE a
Parlamentului European și
a Consiliului, privind
recunoașterea calificării
profesionale, eliberate
pentru cadrele didactice
din România

Eliberate de Ministerul Educației Naționale

Ministerul Educației Naționale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, București
Telefon: 021.4056200;021.4056300

25

Acte de studii emise în
sistemul de învățământ
preuniversitar

Actele vor fi vizate în prealabil de către Inspectoratul Școlar
Județean pe raza căruia se află unitatea emitentă.

Inspectoratul Școlar Județean Olt
Slatina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B
Tel. 0249/410.927

26

Acte de studii emise în
sistemul de învățământ
universitar și
postuniversitar

Actele vor fi vizate în prealabil de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul  Ministerului Educației Naționale

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret nr.12, Sector 1, București
Telefon: 021.3132677;

27

Acte de studii:
(Certificate, adeverințe)
emise de instituțiile de
învățământ din cadrul
Ministerului Apărării

Vizate de Ministerul Apărării Naționale – Serviciul Istoric al Armatei

Ministerului Apărării Naționale – Serviciul Istoric al Armatei
București, Str. Drumul Taberei nr. 9-11, Sector 6 Tel.: 021.318.53. 67

28

Acte de studii:
(Certificate, adeverințe)
emise de instituțiile de
învățământ din cadrul
M.A.I

Vizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Management Resurse Umane

Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Management Resurse Umane București, Str. Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1 Tel: 021/3152073

29

Documente care atestă
dreptul de procurare,
respectiv deținere, port și folosire a armelor
(Permise de port armă)

Eliberat de Inspectoratul județean de poliție în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt – Biroul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase
Slatina, Str. Mihai Emiescu nr. 19 Tel: 0249/4152225

30

- Certificat de conformitate care atestă experiența profesională;
- Adeverințe, recomandări necesare recunoașterii titlurilor de calificare dobândite în România în profesii din domeniul medical

Eliberate de Direcția Generală Resurse Umane și Certificare din cadrul Ministerului Sănătății și vizate de Direcția  Juridică și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății – Direcția Juridică și Contencios
Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București
Telefon:021.3072598,

31

Acte cu caracter medical:
(autorizații de liberă
practică, recomandări,
certificate medicale,
certificate de concediu
medical, adeverințe stagiu practică, avize epidemiologice)

Vizate în prealabil de Direcția Județeană de Sănătate Publică
în raza căreia se află instituția care le-a emis.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Olt
Slatina, Str. Crișan, nr. 9-11,
Tel. 0249/422603

32

Certificat de membru al
Ordinului Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților
Medicali din România

Emis de filialele teritoriale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din  România

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali  – Filiala Olt 
Slatina, Str. Crișan, nr. 9-11,
Tel: 0249/418510

33

Certificat de soră de cruce roșie

Emis de filialele teritoriale ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Olt Slatina, Str. Ionașcu, nr. 42, Tel. 0349/804479

34

- Certificate de absolvire;
- Certificate de calificare
profesională, obținute în
afara sistemului național de educație

Emise de furnizorii de formare profesională.
Vizate în prealabil de:
-A.J.O.F.M, pentru actele
emise până la 31 decembrie

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, Slatina,  Str. Prelungirea Crișan, nr. 2,
Tel: 0249/438595

-Comisia Județeană de
Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a
Adulților din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.), pentru actele emise de la 1 ianuarie 2004

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt – Comisia Județeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților Slatina, Str. Aleea Tineretului nr. 1, Tel:0249/410201

35

Certificat de competențe
profesionale cu sigla:
"Consiliul pentru standarde Ocupaționale și Atestare – C.O.S.A." sau "Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților – C.N.F.P.A."

Vizate de Autoritatea Națională
pentru Calificări

Autoritatea Națională pentru Calificări
Str. Valter Mărăcineanu nr.1-3, sector 1, București
Telefon: 021.3157846

36

Certificat de competențe
profesionale cu sigla:
"Autoritatea Națională
pentru Calificări" (A.N.C.)

Eliberate de centrele de
evaluare autorizate de A.N.C.
Vizate de Autoritatea Națională  pentru Calificări

Autoritatea Națională pentru Calificări
Str. Valter Mărăcineanu nr.1-3, sector 1, București
Telefon: 021.3157846

37

Atestat pentru artiștii liberi profesioniști (cântăreț, dansator, instrumentist, etc.)

Emis de Comisia Centrală pentru Atestarea Calității de Artist Liber-Profesionist din cadrul  Ministerului Culturii

Ministerului Culturii – Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 
București, Str.  Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea 2, et. 4 cam. 315, Sector 1 Tel: 021/310.08.15; 021/310.08.16

38

Adeverințe privind dreptul de ședere temporară pe teritoriul României (pt. cetățenii străini)

Eliberate de Oficiul Român
pentru Imigrări din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, respectiv birourile
județene pentru imigrări

Oficiul Român pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări Olt
Slatina, Str. Mihai Emiescu nr. 19 Tel: 0249/431007

39

Certificate de încadrare în grad și tip de handicap pentru adulți

Eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți din cadrul Consiliul Județean

Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți – Consiliul Județean Olt Slatina,      Str. Drăgănești, nr. 29
Tel. 0249/437806

40

Certificat de membru
(medic cu formare de bază și medic specialist)

Eliberat de Colegiul Medicilor din România (C.M.R.)

Colegiul Medicilor din România (C.M.R.)
B-dul. Timișoara, nr. 15, Sector 6 București
Telefon: 021.413.88.00

41

Certificat Profesional
Curent (medic cu formare
de bază și medic pecialist)

Eliberat de colegiile județene
ale Colegiului Medicilor din
România (C.M.R.)

Colegiului Medicilor din România  – Colegiul Medicilor Olt 
Slatina, Str. Crișan nr. 9-11
Tel. 0249/413060

42

Certificat de membru
(medic dentist, și medic
dentist specialist)

Eliberat de Colegiul Medicilor  Dentiști din România  (C.M.D.R.)

Colegiul Medicilor Dentiști din România (C.M.D.R.)
Str.Costache Marinescu nr. 14, Sector 1, București
Telefon:021.2225671; 021 2220544

43

Certificat Profesional
Curent (medic dentist, și
medic dentist specialist)

Sunt emise și eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentiști din România

Colegiului Medicilor Dentiști din România  – Colegiul Județean Olt
Slatina, Str. Crișan, nr. 18
Tel. 0249/437066

44

- Certificat de Membru;
- Certificat Profesional
Curent (farmacist și farmacist specialist)

Colegiul Farmaciștilor din România

Colegiul Farmaciștilor din România  (C.F.R.)
Str.Viitorului nr. 4, Sector 2, București
Telefon: 021.2100256

45

Atestat de liberă practică

Eliberat de Colegiul Psihologilor din România

Colegiul Psihologilor din România
Str. Stoian Militaru nr.71, Sector 4, București
Telefon: 021.3115155

46

- Atestat de liberă practică
 - Adeverințe

Eliberate de Ordinul
Tehnicienilor Dentari din
România

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România
Str. Ilarie Chendi nr.2, Sector 2, București
Telefon: 021 2113037

47

- Certificat de conformitate - Certificat European cu
referire la statutul profesional curent

Certificatele sunt emise și eliberate de Colegiul Medicilor Veterinari din România iar atestatele sunt emise și eliberate de Colegiul Medicilor Veterinari Județean Olt

Colegiul Medicilor Veterinari din România 
București, Str. Independenței nr. 105, Sector 5 Tel. 021/3194504
Colegiul Medicilor Veterinari Județean Olt 
Slatina, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 171
Tel. 0249/416964

48

Atestat de liberă practică

Eliberat de structurile județene ale Colegiului Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari din România 
București, Str. Independenței nr. 105, Sector 5 Tel. 021/3194504
Colegiul Medicilor Veterinari Județean Olt 
Slatina, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 171
Tel. 0249/416964

49

Adeverințe ce fac dovada
existenței/inexistenței
unor interdicții privind
exercițiul drepturilor
electorale (pt. cetățenii români)

Eliberate de Autoritatea
Electorală Permanentă

Autoritatea Electorală Permanentă
Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, București
Telefon: 021.3101386

50

Certificate eliberate
persoanelor care au urmat:
-programe de formare de
bază
infirmiere/ambulanțieri
programe coordonate de
Centrul de dezvoltare
profesională a asistenților
medicali generaliști,
asistenților medicali,
moașelor și alte categorii
de personal asimilate
acestora.

Eliberate de Școala Națională
de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (S.N.S.P.M.P.D.S.B.)

Școala Națională de Sănătate
Publică, Management și
Perfecționare în Domeniul Sanitar  București (S.N.S.P.M.P.D.S.B.)
Str. Vaselor nr. 31, Sector 2,
București
Telefon: 021.2527893;

 

51

Autorizație de funcționare a agentului de muncă temporară

Eliberate de Ministerul Muncii,  Familiei, Protecției Sociale  și Persoanelor Vîrstnice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, Sector 1, București
Telefon: 021.3134004;

52

Certificat provizoriu de
înlocuire a cardului
european de asigurări
sociale de sănătate

Eliberate de Casele Județeane de Asigurări de Sănătate  sau Casa  Națională de Asigurări de Sănătate
Este valabil 6 luni de la eliberare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate București, Calea Călărașilor nr. 248, Bl. S19, Sector 3 Tel. 0372/309252, 0372/309262
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Olt
Slatina, Str. Aleea Muncii, nr. 1-3  Tel. 0372/756671

53

Formulare
(E 001, E 104, E 107, E 125, E 126, S1, S2, S3)

Eliberate de Casele Județeane de Asigurări de Sănătate 

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Olt
Slatina, Str. Aleea Muncii, nr. 1-3  Tel. 0372/756671

54

Formulare
(E 405, E 411)

Eliberate de Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială
Olt (A.J.P.I.S.)

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt Slatina,  Str. Aleea Tineretului nr. 1, Tel:0249/410201

55

Formulare
(E 101, E 202, E 203,  E 204, E 205)

Eliberate de Casa Județeană de Pensii Olt (C.J.P.)

Casa Județeană de Pensii Olt Slatina, Str. Aleea Tineretului, nr. 1A Tel:  0249/411634

56

Altele

Certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi, precum și adeverințe prin care se atestă un drept sau un fapt, eliberate în temeiul legii.

57

Actele notariale

Începând cu data de 26
noiembrie 2010, Camerele Notarilor Publici vor avea în competență procedura apostilării actelor notariale precum și supralegalizarea

În cazul actelor întocmite de un birou notarial de pe raza județului Olt, competentă este Camera Notarilor Publici Craiova, cu sediul în Str. Bucovăț,  nr. 8,
Tel. 0251.412.157

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul Instituției Prefectului:

  1. acte care urmeaza a fi folosite in state care nu sunt parte la Conventia de la Haga (Conventia Apostila)*;

  2. copii/traduceri dupa acte administrative**;

  3. documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc, precum si declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata***;

  4. acte sub semnatura privata**;

  5.acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei în strainatate****;

  6. acte de identitate, respectiv pasapoarte;

  7. livrete de familie;

  8. acte de corespondenta;

  9. certificat de inregistrare a rezidentei pe teritoriul Romaniei;

  10. diplome onorifice;

  11. adeverinte de asigurat (care inlocuiesc cardul national de asigurari sociale de sanatate);

  12. certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR

  * in acest caz, solicitantii se vor adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucuresti, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucuresti, pentru supralegalizarea actelor

  ** acest tip de acte pot fi legalizate; in aceasta situatie, apostila se elibereaza de camerele notarilor publici

  *** in aceasta situatie, apostila se elibereaza de tribunale

  **** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei in strainatate sunt scutite de la cerinta legalizarii (inclusiv apostilarii), potrivit Conventiei de la Londra, ratificata de Romania prin Legea nr. 114/2011

NOTĂ: Aceste liste au fost intocmite in baza legislatiei in vigoare la data alcatuirii lor si au caracter orientativ.


Actualizat la: 25.02.2015
Publicat la: 09.02.2012 (5822 citiri)

[ Înapoi ]

  Programări online

Programări ONLINE PaşapoarteProgramări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizaţii (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

  Cine este conectat
Momentan există, 38 vizitator(i) și 0 membri online.

  Propuneri Cod Fiscal

  Pagini Vizitate
Avem
5842948
pagini vizitate din 12.07.2004

  Vizitatori
Am avut
vizitatori unici din 12.07.2004

  IP Info
IP

  Comunicate MAI

  Jurisprudența CEDO


  Harta OLT

  E-Dezbatere

  SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

  Ghișeul Unic
Ghişeul Unic pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri ale UE şi din alte surse

  Fonduri active

  Vremea în Slatina

  Propuneri
Colegiul Prefectural la dispoziţia cetăţenilor judeţului Olt

  PCUe
Instituția Prefectului - Județul Olt ˆ 2006

Pagină generată în: 0.19 secunde