Bine ați venit la Instituția Prefectului - Județul Olt
Pagina principală  ·  Judeţul Olt  ·  Contact  ·  Declaraţii de avere şi interese  ·  Comunicate de presă  ·  E-mail  ·  Galerie foto  

  Institutia Prefectului

Despre Instituție
bar.gif
tree-T.gif Legislație
bar.gif
tree-T.gif Conducere
bar.gif
tree-T.gif Organizare
bar.gif
tree-T.gif Programe și strategii
bar.gif
tree-L.gif Rapoarte și studii

Informații de interes public
bar.gif
tree-T.gif Solicitare informații
bar.gif
tree-T.gif Buletin informativ
bar.gif
tree-T.gif Buget
bar.gif
tree-T.gif Bilanț
bar.gif
tree-T.gif Achiziții publice
bar.gif
tree-T.gif Declarații avere/interese
bar.gif
tree-L.gif Formulare tip

Contact
bar.gif
tree-T.gif Date de contact
bar.gif
tree-T.gif Relația cu presa
bar.gif
tree-T.gif Program de funcționare
bar.gif
tree-T.gif Program de audiențe
bar.gif
tree-L.gif Petiții

Transparența decizională

Apostila

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple

Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor

Situații de urgență

Comisii de specialitate

Informații Primării

som_downloads.gif Legături Utile

icon_poll.gif Statistici

  Sondaj
Ce parere aveti despre calitatea serviciilor institutiei noastre?

Foarte Bunã
Bunã
Lasã de DoritRezultate
Sondaje

Voturi 4021

  SOLVIT

  Ora

Informații de interes public

Solicitare informații. Legislație
Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Ordinul prefectului nr. 196/16.08.2016 cu privire la stabilire cost servicii copiere documente
Formulare reclamație administrativă
Reclamație administrativă (1) - Refuz
Lista cu documentele de interes public
Lista cuprinzând documentele de interes public

- Ordinele Prefectului cu caracter normativ;
- Informările periodice cu privire la situația și evoluția stării generale economice, sociale, culturale și administrative a județului;
- Studiile și rapoartele elaborate cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare și propunerile privind îmbunătățirea stării de legalitate;
-Informările cu privire la activitatea desfășurată de serviciile publice deconcentrate;
- Măsurile aprobate de Prefect pentru îmbunătățirea activității serviciilor publice deconcentrate;
- Rapoartele și informările cu privire la verificarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de Consiliul județean, Consiliile locale, sau de Primari;
- Evidența actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice județene și locale, transmise Prefectului în vederea verificării legalității;
- Evidența acțiunilor și dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
- Rezultatul verificărilor cu privire la situațiile de dizolvare de drept a unor Consilii locale sau a Consiliului județean, la suspendarea sau încetarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea înainte de termen a mandatului președintelui Consiliului județean, după caz;
- Rezultatul acțiunilor de îndrumare și verificare privind modul de exercitare de către primari a atribuțiilor delegate și executate de către aceștia în numele statului;
- Rapoartele și informările privind evoluția și desfășurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum și măsurile întreprinse de autoritățile administrației publice locale în acest domeniu;
- Informații cu privire la proiectele de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect soluționarea unor probleme de interes local;
- Informații cu privire la aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu;
- Informații referitoare la activitățile desfășurate în domeniul integrării europene;
- Informații privind activitatea Colegiului Prefectural, Comisiei județene pentru aplicarea legilor fondului funciar, Comisiei de Dialog Social, Comitetului de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice;
- Informații privind activitatea financiar-contabilă, de resurse umane, administrativă, de eliberare a pașapoartelor simple și activitatea regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, altele decât cele publicate din oficiu și cele exceptate de la accesul liber al cetățenilor;
- Orice alte informații de interes public, cu excepția celor prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în semestrul I 2015
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2012
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2011
Buletin informativ (Legea nr. 544/2001)
Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.
Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Buget din toate sursele de venituri
Buget pe surse financiare
Situația plăților (execuția bugetară)
Bilanțuri contabile
Bilanț la data de 31.12.2017
Bilanț la data de 31.12.2016
Bilanț la data de 31.12.2015
Achiziții publice
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE privind achiziționarea prin procedura de cerere de ofertă cu etapă finală licitația electronică pentru tipărirea buletinelor de vot pentru ALEGERILE LOCALE din ROMÂNIA din anul 2016
PDF DOC
Declarații de avere și interese
Formulare tip


Actualizat la: 08.02.2018
Publicat la: 29.11.2011 (23647 citiri)

[ Înapoi ]

  Programări online

Programări ONLINE PaşapoarteProgramări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizaţii (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

  Cine este conectat
Momentan există, 48 vizitator(i) și 0 membri online.

  Propuneri Cod Fiscal

  Pagini Vizitate
Avem
5931863
pagini vizitate din 12.07.2004

  Vizitatori
Am avut
vizitatori unici din 12.07.2004

  IP Info
IP

  Comunicate MAI

  Jurisprudența CEDO


  Harta OLT

  E-Dezbatere

  SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

  Ghișeul Unic
Ghişeul Unic pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri ale UE şi din alte surse

  Fonduri active

  Vremea în Slatina

  Propuneri
Colegiul Prefectural la dispoziţia cetăţenilor judeţului Olt

  PCUe
Instituția Prefectului - Județul Olt ˆ 2006

Pagină generată în: 0.14 secunde